Inventarisatie van risicofactoren voor een verminderde voedingstoestand bij thuiswonende Nederlandse ouderen: uitkomsten van zelfscreening

09/02/2020

De implementatie van SMARTsize in de diëtistenpraktijk: evaluatie en ervaringen

01/11/2019

Aantal consulten, behandeltijd en effectiviteit in de eerstelijnsdiëtetiek: resultaten van het DIEET-project

12/09/2019

Foodsampler: de context als onderdeel van voedingsinnameregistratie

26/06/2019

Honderd jaar portiegroottes in het Nederlandse Wannée kookboek

08/05/2019

Uitwisselbaarheid van de SNAQRC en de SNAQ65+ voor de screening van ondervoeding bij ouderen.

31/10/2018

Gewichtsverlies, compliance met voedingsrichtlijnen en vitamine- en mineralenstatus een jaar na een bariatrische ingreep

10/09/2018

Inventarisatie van de voedingstoestand, groei, energiebehoefte en energie-inname van kinderen in Nederland tussen 0 en 18 jaar met gedilateerde cardiomyopathie.

10/05/2018

Vitamine D-suppletie onder thuiswonende ouderen en de relatie met kwetsbaarheid

22/01/2018

Succes- en faalfactoren bij het werken met vastgestelde doelen bij de dieetbehandeling van CVRM

10/10/2017

Het opsporen en behandelen van functionele vitamine B12-deficiëntie na bariatrische chirurgie

10/06/2017

Hoe berekenen we de eiwitbehoefte bij ondergewicht en overgewicht?

10/02/2017

Veranderingen in serumfosfaat bij chronische hemodialysepatiënten met verschillende etnische achtergronden al dan niet na een dieetconsult

10/12/2016

Lichaamssamenstelling van volwassenen met een energiestofwisselingsziekte

10/10/2016

Hoe zien bedrijven de rol van de diëtist bij leefstijlbevordering op de werkvloer?

10/08/2016

“Voor Marokkaanse vrouwen op deze leeftijd is de taak in het leven volbracht”

10/06/2016

Spierbehoud bij ouderen met obesitas tijdens afvallen

10/12/2015

De focus op portiegrootte in gewichtsmanagement

10/10/2015

Goede ambiance, beter in je vel?

10/04/2015

Tussendoortje vermindert eiwit- en energietekort hemodialysepatiënten

10/02/2015