Lees verder
dr. Jacqueline Langius

Drie diëtisten in opleiding van de Haagse Hogeschool deden in het kader van het challenge programma ‘Evidence Based Diëtetiek-Systematische literatuurstudie’ onderzoek naar de effectiviteit van het koolhydraatbeperkte dieet op daling van gewicht en HbA1c bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2). Op basis van hun literatuuronderzoek lijkt een strenge koolhydraatbeperking, zeker op de langere termijn, niet effectiever dan andere interventies.

Een zoektocht op PUBMED levert meer dan tien systematische reviews op met min of meer overeenkomstige vraagstellingen. De reviews laten overall een vergelijkbaar beeld zien. Het gewichtsverlies en het HbA1c na afloop van het dieet zijn niet significant verschillend tussen de (sterk) koolhydraatbeperkte groep en de controlegroep; de significante verschillen zijn zeer klein. Het verschil in gewichtsverlies is namelijk minder dan 1 kg – bij een baseline BMI van doorgaans meer dan 30 kg/m2 – en het verschil in HbA1c is 0,1% bij matige en 0,4% bij zéér sterke koolhydraatbeperking. Bovendien worden de effecten op de langere termijn (1-2 jaar) kleiner.

Het onderzoek naar de effectiviteit van het (sterk) koolhydraatbeperkt dieet toont geen bewijs voor het adviseren van dit dieet aan mensen met DM2. De basis blijft energiebeperking door een gebalanceerd, gezond en op de cliënt afgestemd dieet met als doel gewichtsverlies en blijvende gedragsverandering.