De Stuurgroep Ondervoeding is hét multidisciplinaire kenniscentrum op het gebied van bewustwording, preventie, signalering en behandeling van ondervoeding.

Door initiatieven van de Stuurgroep Ondervoeding is er een duidelijke afname van ondervoeding in Nederland in de afgelopen jaren. Toch is het probleem nog steeds groot en is blijvende aandacht nodig. Dat geldt voor ondervoeding in instellingen en in de thuissituatie.

MISSIE:
Het coördineren van samenwerking tussen partijen en initiëren van activiteiten om ondervoeding te verminderen, in het bijzonder bij kinderen, chronisch en acuut zieken en ouderen.

VISIE:
Preventie en behandeling van ondervoeding zijn een integraal onderdeel van de intra-, trans- en extramurale gezondheidszorg in Nederland.