Als netwerk van diëtisten in medisch specialistische revalidatie-instellingen informeren en ondersteunen we elkaar bij de voedingsadvisering van specifieke revalidatiegroepen, zoals mensen met een dwarslaesie, beroerte, cerebrale parese, niet-aangeboren hersenletsel en amputaties. Onze doelstellingen op korte termijn zijn het optimaliseren van de prestatie-indicator ondervoeding, registratie MSR-behandelmodules, evaluatie implementatie van de SNAQ65+, geschikt voor de revalidatie-instellingen en onderzoek naar de betrouwbaarheid van een screeningsinstrument ondervoeding bij mensen met een dwarslaesie (SNST)