Doelstelling(en) van het netwerk:

  • Het waarborgen van de kwaliteit van voedings- en dieetadvisering aan patiënten met hart- en vaatziekten.
  • Het realiseren en optimaliseren van uniformiteit in voedings- en dieetvoorlichting door de diëtisten werkzaam op een afdeling cardiologie of diëtisten met aandachtsveld hart- en vaatziekten.
  • Het uitwisselen van eenduidige en evidence based kennis en informatie op gebied van voeding bij hart- en vaatziekten, op landelijk en internationaal niveau
  • Het verschaffen en aanbieden van educatie aan diëtisten werkzaam op een afdeling cardiologie of met aandachtsveld hart- en vaatziekten in Nederland op gebied van voeding, diëtetiek, metabolisme en alle aanverwante zaken bij hart- en vaatziekten.
  • Bijdrage leveren aan het opstellen van richtlijnen en protocollen op het gebied van voeding en diëtetiek binnen de cardiologie

 

Criteria voor deelname aan het netwerk:

Diëtisten werkzaam met patiënten met hartfalen en/of met overige hart- en vaatziekten

 

Het netwerk is op wetenschappelijke manier bezig met dit deelgebied van de beroepsuitoefening, namelijk:

  • deelname aan de verschillende landelijke multidisciplinaire werkgroepen.
  • Herschrijven landelijke richtlijnen op het gebied van hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld: cardiovasculair risico management en hartfalen)
  • Organiseren mini-symposia voor de leden van de NWDC

Aantal deelnemers van het netwerk: 52