Het netwerk kinderdiëtisten is in 2020 opgericht vanuit het drie netwerken van kinderdiëtisten uit de eerstelijnszorg, de topklinische en de academische ziekenhuizen.

Missie:

Realiseren van een optimale kwaliteit van de voedings-en dieetzorg voor kinderen van 0-18 jaar voor goede groei en ontwikkeling en gezonde toekomst door gekwalificeerde kinderdiëtisten werkzaam in de 1e, 2e en 3e lijnszorg en in de public health sector.

Doel:

Samenwerken, kwaliteit evidence en practice-based, ontwikkelen, verdiepen en specialiseren

Werkgroepen: 

  • actiegroep kinderen
  • Public health
  • PR
  • Richtlijnen
  • Scholing
  • Sociale kaart en specialisatie

 

Criteria voor deelname aan het netwerk:

  • Minimaal 12 uur p.w. werkzaam met kinderen (1e 2e 3e lijn)
  • ≥5 jaar ingeschreven in Kwaliteitsregister  Paramedici