Doelstelling(en) van het netwerk:
NKD het netwerk van eerstelijns kinderdiëtisten – samen werken aan (op)voeding. Het netwerk neemt een centrale plek in binnen het vakgebied kindervoeding met als missie; ouders, professionals en kinderdiëtisten met elkaar verbinden. Het NKD wijst ouders en professionals de weg naar ervaren kinderdiëtisten die actief zijn in de eerstelijnsgezondheidszorg. Daarnaast zetten we ons in om de expertise van de kinderdiëtist te vergroten, o.a. vanuit onze medewerking aan de opzet van een specifieke deskundigheid/ specialisatie kinderdiëtetiek, vakinhoudelijke scholingen en netwerkdagen. Het netwerk wordt regelmatig benaderd voor het meedenken aan nieuwe vakinhoudelijke richtlijnen. Binnen diverse platforms gerelateerd aan kindervoeding zijn leden van het NKD actief.

Verdieping
Effectiviteit en kwaliteit

 • Bijdrage leveren aan vakinhoudelijke richtlijnen
 • stimuleren casuïstiekbespreking (intervisie) onderling
 • Organiseren netwerkdag
 • Organiseren scholing

 

Beroep- en vak ontwikkeling

 • Initiëren van inhoudelijke bijscholingen
 • Ontwikkelen factsheet “De rol van de diëtist in de behandeling van
  overgewicht & obesitas bij kinderen”
 • Uitwisselen van ervaring en deskundigheid tussen 1elijns kinderdiëtisten onderling
 • Contact onderhouden tussen eerstelijns en tweedelijns kinderdiëtisten

 

Positionering en financiering

 • In NKD zitten leden vanuit eerstelijnsgezondheidszorg.

 

Profilering

 • Profileren van de eerstelijns kinderdiëtisten, werkzaam binnen de (jeugd)gezondheidszorg middels website en scholing.
 • Landelijk aanspreekpunt zijn voor alle eerstelijns- kinderdiëtisten aangesloten bij het netwerk.
 • Landelijks aanspreekpunt zijn voor instanties of organisaties welke zich bezighouden met Jeugdgezondheidszorg, zwangeren/lacterenden.

Aantal deelnemers van het netwerk: circa 120 leden inclusief 5 bestuursleden

Criteria voor deelname aan het netwerk:

 • Aantoonbare praktijkervaring bij de diëtistische behandeling van kinderen of anderszins.
 • Minimaal 5 jaar geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
 • Aanwezigheid bij de jaarlijkse netwerkdag