Doelstelling(en) van het netwerk:

 • Signaleren van veranderingen in de maatschappij en in de gezondheidszorg die van invloed zijn op de rol van professionals in de voedingsvoorlichting en deze veranderingen vertalen in het onderwijs.
 • Optimaliseren van het voedingsonderwijs op beroepsopleidingen door uitwisseling van kennis en ervaringen.
 • Ontwikkelen van - zo mogelijk - gezamenlijke (e-learning) producten die binnen onderwijssituaties ingezet kunnen worden.
 • Stimuleren van samenwerking tussen (toekomstige) beroepsbeoefenaren op gebied van voeding door het voedingsonderwijs voor verschillende beroepen* en op verschillende niveau’s (MBO, HBO, WO) op elkaar af te stemmen en samenwerking tijdens de opleiding te stimuleren. Als onderdeel hiervan: de regiefunctie van de diëtist promoten
 • Profileren/positioneren van de diëtist binnen het hoger en middelbaar beroepsonderwijs.

 

Verschillende beroepen, zoals:

 • verpleegkundigen
 • verzorgenden, helpende en andersoortige zorghulp
 • diëtisten en andere paramedici, zoals fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, huidtherapeuten, mondhygiënisten, optometristen en farmakundigen
 • artsen
 • natuurgeneeskundigen (CAM-therapeuten)
 • praktijkondersteuner, Physician Assistant, Nurse Practitioner, doktersassistent
 • facilitaire medewerkers en managers
 • sociaal pedagogische hulpverleners, (HBO-)pedagogen
 • docenten in het primair en voortgezet onderwijs, sportdocenten
 • professionals op gebied van horeca en toerisme
 • professionals op gebied van leefstijl en gezondheid (leefstijlcoaches, projectmanagers)
 • professionals op gebied van arbeid en gezondheid

 

Toelichting waarom samenwerking belangrijk is:
Door de dubbele vergrijzing en een ongezonde leefstijl neemt het aantal chronisch zieken de komende decennia explosief toe (diabetes, hart- en vaatziekten, kanker, dementie, astma en chronische longziekten, en aandoeningen van het bewegingsapparaat). Een gezonde leefstijl, waaronder een goede voeding, is een belangrijke factor in het afremmen van deze groei. Dit vraagt om samenwerking en afstemming in de voedingsvoorlichting in alle onderdelen van de maatschappij, zoals de gezondheidszorg, het onderwijs en op het werk.

 

De diëtist heeft de deskundigheid (kennis over voeding en leefstijl) en speelt daarom een centrale rol.

 

Criteria voor deelname aan het netwerk:
Docenten voeding (bij voorkeur met een achtergrond als diëtist, evt. aangevuld met een masteropleiding) in het MBO, HBO en WO (incl. post HBO). Gestreefd wordt naar een mix van docenten van de vier opleidingen Voeding en diëtetiek en docenten daarbuiten.

 

Het netwerk is op wetenschappelijke manier bezig met dit deelgebied van de beroepsuitoefening, namelijk:
Het netwerk houdt zich niet rechtstreeks met voeding bezig. In het onderwijs worden studenten opgeleid tot evidence based handelen. De netwerkleden zetten zich ervoor in dat de didactiek erop is gericht dat studenten het handelen altijd onderbouwen, bij voorkeur wetenschappelijk. Dat betekent dat de studenten leren hoe zij literatuur kunnen opsporen en de betrouwbaarheid en validiteit kunnen beoordelen en dat ze onderzoeksartikelen leren lezen en toepassen en kleinschalig onderzoek kunnen uitvoeren. Dit alles zodat de professional op verantwoorde en maatschappelijke wijze zijn of haar beroep na de opleiding kan uitoefenen en er een goede samenwerking is tussen de diëtist en andere professionals die met voeding te maken hebben, omdat ze uitgaan van dezelfde evidence based kennis.

Aantal deelnemers van het netwerk: 10-20