Leden: alle diëtisten werkzaam met kinderen en/of volwassenen met metabole
aandoeningen binnen een universitair medisch centrum.

Doelstellingen:

  • Deskundigheidsbevordering op metabool gebied
  • Informatie uitwisseling
  • Landelijke eenduidigheid in dieetadvisering en voorlichtingsmateriaal
  • Protocollering dieetbehandeling samen met kinderartsen en internisten metabole ziekten
  • Kennisoverdracht aan collega diëtisten en andere (para)medici
  • Profileren specifieke deskundigheid t.a.v. voeding bij metabole ziekten