Doelstelling(en) van het netwerk:

 • Het uitwisselen van ervaringen, ideeën en ontwikkelingen die betrekking hebben op diëtetiek.
 • Het ontwikkelen van voedingsbeleid bij hemato-oncologische behandelingen.
 • Het vermeerderen van kennis op het gebied van de hemato-oncologische diëtetiek.
 • Op de hoogte zijn van onderzoek en het stimuleren van onderzoek op het gebied van voeding bij de hemato-oncologische patiënt. Initiëren van onderzoek of het verrichten van literatuuronderzoek zijn hier onderdeel van.
 • Fungeren als vraagbaak voor diëtisten en andere hulpverleners.

 

Criteria voor deelname aan het netwerk:

 • Diëtisten uit centra waar stamceltransplantaties worden verricht
 • Diëtisten uit centra waar de patiënt voor en/of kort (<week) na de stamceltransplantatie wordt behandeld. (en mogelijk conditionering) in een ander centrum uitgevoerd.
 • Het centrum bepaalt zelf welke diëtist(en) zitting neemt/ nemen in de werkgroep.
 • Er is per instelling een vast contactpersoon naar de overleggroep. Deze contactpersoon is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit. Wanneer de contactpersoon een collega heeft die mede verantwoordelijk is voor de betreffende patiëntengroep, zal deze collega (indien mogelijk) bij verhindering als vervanger optreden.

 

Het netwerk is op wetenschappelijke manier bezig met dit deelgebied van de beroepsuitoefening, namelijk:

 • gezamenlijk lezen wetenschappelijke studies
 • uitnodigen sprekers die onderzoek verrichten op gebied van hematologie
 • 2 netwerkleden hebben de cursus evidence-based handelen gevolgd
 • productbeoordeling op basis van evidence

Aantal deelnemers van het netwerk: 16