Doelstelling(en) van het netwerk:

 • Het komen tot kwalitatief hoogwaardige voedingsadvisering en dieetbehandeling van cliënten met het syndroom van Korsakov.
 • Het ontwikkelen van evidence based voedings- en dieetrichtlijnen.
 • Uitwisselen van kennis en ervaring d.m.v. casuïstiek en presentaties.
 • Aanspreekpunt zijn voor diëtisten en andere professionals die werken met cliënten met het syndroom van Korsakov.
 • Bekendheid geven aan voedingsproblemen bij mensen met Korsakov.
 • Aansluiting bij het Korsakov Kenniscentrum.
 • Een bijdrage leveren aan het verzamelen en uitdragen van specifieke kennis door middel van publicaties en lezingen.
 • Het doen van onderzoek.

Verdieping
Door een student is onder begeleiding van een diëtist uit het netwerk een kleinschalig praktijkonderzoek uitgevoerd.

De werkwijze van de diëtist bij cliënten met het syndroom van Korsakov is gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van het Korsakov Kenniscentrum; o.a. aan artsen, psychologen en begeleiders.
Ook wordt deze werkwijze gepresenteerd op de Dietistendagen en tijdens een regionale bijeenkomst van de DGO.

Het netwerk is op wetenschappelijke manier bezig met dit deelgebied van de beroepsuitoefening, namelijk:

 • Het netwerk wil een actieve bijdrage leveren aan het verzamelen en uitdragen van specifieke kennis en het doen van onderzoek.
 • Het ontwikkelen van evidence based voedings- en dieetrichtlijnen.

Aantal deelnemers van het netwerk: 5

Criteria voor deelname aan het netwerk:

 • Diëtist die werkt met cliënten met het syndroom van Korsakov.
 • Diëtist die een actieve bijdrage levert aan het netwerk en bereid is zich in te zetten de gestelde doelstellingen van het netwerk te bereiken.