DVG staat voor Diëtetiek Verstandelijk Gehandicaptenzorg. Een landelijk erkend netwerk van diëtisten met een specifieke deskundigheid. Alle leden van de DVG werken binnen een organisatie van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Verdeeld over vier regio’s komen de leden minimaal drie keer per jaar bij elkaar ter bevordering van de eigen deskundigheid. Daarnaast is er jaarlijks een landelijke themadag voor leden en belangstellenden. Sinds kort is het netwerk overgegaan in een vereniging zodat profilering van het eigen werkveld en overleg met andere organisaties beter kunnen verlopen.

Doelstellingen

 • Optimalisering van de levering van een hoge kwaliteit van dieetbehandeling en voedingsadvisering aan mensen met een verstandelijke beperking.
 • Het vergroten van kennis en vaardigheden daartoe en het versterken van samenwerking tussen alle diëtisten die in deze zorg werkzaam zijn.
 • Vergroten van de bekendheid van de vereniging en haar activiteiten bij derden.

 

Het netwerk sluit op de volgende manier aan op het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019:

 • De DVG biedt een gerichte post HBO studie 'Diëtist binnen de Verstandelijk Gehandicaptenzorg', De Basis, die bestaat uit 3 scholingsdagen.
 • 1 keer per jaar wordt een landelijke dag georganiseerd met inhoudelijke verdieping
 • De regiogroepen organiseren minimaal 3x per jaar een vergadering voor het uitwisselen van kennis en ervaring
 • Leden hebben de kans om minimaal 3x per jaar deel te nemen aan een intervisie binnen de regiogroepen.
 • De DVG neemt deel aan overleg met de NVAVG en andere disciplines in het VG werkveld.
 • De DVG is afgevaardigd in landelijke initiatieven zoals de Artsenwijzer dietetiek, Netwerk ondervoeding (DON) en het indicatorenproject syndroom van Down (onderdeel van inDicatorS Tilburg University)

 

Het netwerk is op wetenschappelijke manier bezig met dit deelgebied van de beroepsuitoefening, namelijk:

 • Onderzoek naar de meerwaarde van de BIA meting in de VG zorg
 • Onderzoek naar de effectiviteit van dieetbehandeling bij Prader Willy
 • Onderzoek naar determinanten van eetgedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking
 • Literatuuronderzoek naar voedingsgerelateerde aandachtspunten bij verschillende VG gebonden syndromen. Deze resultaten worden uitgeschreven en beschikbaar gesteld voor de leden.

Leden netwerk

Aantal deelnemers van het netwerk: 88 leden (11-5-2016)

Criteria voor deelname aan het netwerk:

 • HBO diploma voeding en Diëtetiek
 • Geregistreerd staan in het kwaliteitsregister paramedici
 • Gemiddeld minimaal acht (8) werkuren per week werkzaam zijn als diëtist in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Aantal vergaderingen per jaar:
Het landelijk bestuur komt 4x per jaar bij elkaar
de 5 regiogroepen komen minimaal 3x per jaar bij elkaar
1x per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering georganiseerd