Doelstelling(en) van het netwerk:

 • Optimaliseren van de dieetzorg voor de volwassen CF-patiënt;
 • Uniformiteit in de dieetbehandeling bij de volwassen CF-patiënt;
 • Kennisoverdracht en verdieping;
 • Klankbord functie;
 • Standpunten innemen.

Verdieping
Effectiviteit en kwaliteit; Doen van kleinschalig (praktijk)onderzoek, inventariseren van vragen voor onderzoek, aanleveren casussen voor NTVD, stimuleren casuïstiekbespreking en standpuntbepalingen.

Het netwerk is op wetenschappelijke manier bezig met dit deelgebied van de beroepsuitoefening, namelijk:

 • Ontwikkelen van landelijke evidence based voedings- en dieetrichtlijnen
 • Kennisoverdracht door middel van het verzorgen van vakinhoudelijke scholingen (bijv. lezingen, workshops)
 • Bepalen evidence based standpunten
 • Ontwikkelen van schriftelijke dieetinformatie voor patiënten wordt gebaseerd op ‘best practice’ en beschikbare literatuur

Leden netwerk

Aantal deelnemers van het netwerk: 7

Criteria voor deelname aan het netwerk:

 • Werkzaam als diëtist in een CF-centrum;
 • Behandelt volwassen CF-patiënten;
 • Minimaal twee maal per twee jaar aanwezig bij de netwerkbijeenkomsten

Aantal vergaderingen per jaar: 2