DPN is een landelijk erkend netwerk van diëtisten, met specifieke deskundigheid binnen de psychiatrie. Het netwerk bestaat al sinds 1987. Het netwerk is onderverdeeld in vijf regio’s die per regio een aantal keren per jaar overleg hebben om onder andere deskundigheid te bevorderen. Daarnaast is er elk jaar een landelijke themadag voor alle leden en belangstellenden.