Het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek (NTVD) is een vakblad voor diëtisten en andere professionals die zich bezighouden met voeding. Het NTVD heeft een bladformule waarin voeding en diëtetiek over de volle breedte de ruimte krijgt.

Het hoofddoel is uitwisseling van kennis en onafhankelijke opinies op het gebied van voeding en diëtetiek. Het blad heeft een opiniërend, signalerend en informerend karakter en is onafhankelijk van aard. De redactie waarborgt dit samen met de redactieraad en de wetenschappelijke adviesraad.

Het NTVD bestaat sinds 1946 en wordt uitgegeven door Performis, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Het verschijnt eens per twee maanden met in mei een extra themanummer. Alle artikelen vanaf 2015 zijn op deze website te lezen.

 

De redactie bestaat uit:

Dr. ir. Hinke Kruizenga, hoofdredacteur

Wendy van Koningsbruggen, redacteur

Ir. Caroelien Schuurman, redacteur

foto: annemieke van der togt
foto: annemieke van der togt