Dien een onderzoeksvoorstel op het gebied van Voeding bij Kanker in en win € 30.000!!!

Er zijn nog veel vragen op gebied van effectiviteit en optimalisatie van de voedingsbehandeling bij verschillende oncologische aandoeningen. Het Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK) stelt dertigduizend euro beschikbaar voor een project dat antwoord kan geven op een van deze vragen.

Doel van het programma

Voeding speelt een rol bij de preventie van kanker, bij de ondersteuning van de medische behandeling en het bij herstel van de behandeling. Daarnaast kunnen patiënten na de behandeling voedingsklachten houden. Het doel van dit onderzoeksprogramma is om vragen op gebied van de effectiviteit en optimalisatie van de voedingsbehandeling bij verschillende oncologische aandoeningen te beantwoorden.

Dertigduizend euro beschikbaar

Het Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK) stelt zich tot doel om voeding, beweging en welzijn vast onderdeel te laten worden van de oncologische zorg. Hun motto is ‘Langer Beter Leven voor mensen met kanker’. Ze zamelen hiervoor geld in om voorlichting, projecten en onderzoek naar deze onderwerpen mogelijk te maken.

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is de beroepsvereniging van diëtisten. Een solide onderbouwing van de diëtistische behandeling is essentieel. De NVD werkt daarom hard aan de ondersteuning van het diëtistisch onderzoek.

Het NFtK en de NVD organiseren samen deze onderzoeksronde. Het NFtK stelt € 30.000 beschikbaar voor een project dat voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Voorwaarden

Onderzoek dat aan de volgende voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor deze subsidie:

 • Het betreft voedingsonderzoek bij oncologische patiënten
 • Er is een duidelijke relatie met het vakgebied diëtetiek
 • De resultaten van het onderzoek dragen bij aan verbetering van de zorg en het welzijn van (ex-)oncologiepatiënten
 • Het (deel)onderzoek is uitvoerbaar binnen het beschikbare budget
 • De resultaten moeten worden gepubliceerd in het Wetenschappelijk Katern van het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek.

Jury

De jury bestaat uit de volgende diëtisten, een arts en onderzoekers:

 • Ruth van den Biggelaar, diëtist in de eerste lijn in Oss, Uden en Veghel, lid LWDO
 • drs. Lon Claassen, directeur Nationaal Fonds tegen Kanker
 • dr. Jacco de Haan, medisch oncoloog Universitair Medisch Centrum Groningen
 • dr.ir. Hinke Kruizenga, diëtist-onderzoeker VUmc en hoofdredacteur NTVD
 • Julian Noij, ex-patiënt met belangstelling voor voeding bij kanker
 • ir. Caroelien Schuurman, diëtist-onderzoeker Hogeschool van Amsterdam en redacteur NTVD
 • Ineke van Steen, diëtist Amphia ziekenhuis, lid LWDO
 • prof.dr. Ingrid Steenhuis, hoogleraar Preventie op het gebied van de volksgezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Bekijk hier het format voor je indiening.

Deze prijs wordt uitgereikt op het jaarcongres van de NVD op dinsdag 5 november 2019. Het onderzoeksvoorstel en de begroting moet  voor 1 augustus 2019 ingediend worden bij de NVD. Het kan per mail gestuurd worden aan dr. Hinke Kruizenga: redactie@nvdietist.nl