Lees verder
In westerse landen heeft ongeveer 30% van de vrouwen overgewicht of obesitas bij aanvang van de zwangerschap. Dat heeft nadelige gevolgen voor de zwangerschapsuitkomsten. Dat blijkt uit een analyse van Gaillard. Hij analyseerde 23 studies met in totaal meer dan een miljoen zwangeren.
Redactie NTVD

Van alle zwangeren had 18% overgewicht en was 20% obees. In totaal had 23% van de zwangeren tijdens de zwangerschap onvoldoende gewichtstoename en 47% een te hoge gewichtstoename. Dat had nadelige gevolgen, zoals een te hoog of te laag geboortegewicht, vroeggeboorten en keizersneden. Met praktische leefstijladviezen vóór, tijdens en na de zwangerschap is het gewicht van vrouwen te verbeteren en zijn dit soort problemen te voorkomen.

Ned Tijdschr Geneeskd 2017;161:d2168