Lees verder
Op het ESPEN congres in Madrid (begin september 2018) zijn de internationale criteria ondervoeding gepresenteerd.
Hinke Kruizenga

Ondervoeding is een erkend zorgprobleem. Toch waren er jarenlang geen algemeen geaccepteerde criteria. Sinds 2016 heeft een internationale groep van artsen, diëtisten en voedingswetenschappers vanuit  the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), the American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN), the Latin American Federation for Parenteral and Enteral Nutrition (FELANPE) en the Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia (PENSA) gewerkt aan deze consensus.

De categorieën van ondervoeding blijven zoals eerder beschreven:

  • Ziekte gerelateerde ondervoeding met inflammatie
  • Ziekte gerelateerde ondervoeding zonder inflammatie
  • Ondervoeding bij acute ziekte of trauma met ernstige inflammatie
  • Ondervoeding zonder ziekte

Stap 1 – screening

Allereerst worden de risicopatiënten geselecteerd door screening met een valide screeningsinstrument.

Stap 2 – criteria ondervoeding vaststellen

Er is sprake van ondervoeding als er sprake is van (verandering in) lichaamssamenstelling (gewichtsverlies en/of een lage BMI en/of spierverlies) in combinatie met een oorzakelijke factor (maldigestie / malabsorptie en/of een lage inname en/of ziekte / inflammatie).

beslisboom ondervoeding

De volgende afkappunten worden aangehouden.

afkappunten

Het consensus rapport is gepubliceerd in ESPEN’s Clinical Nutrition en ASPEN’s Journal of Parenteral and Enteral Nutrition.

Lees hier het persbericht van ESPEN

Lees hier het consensus rapport