Lees verder

Het multidisciplinaire VITAMINE-project (VITale AMsterdamse ouderen IN dE stad) onderzoekt wat het effect is van een digitaal ondersteund thuistrainingsprogramma en eiwitverrijkte voeding op zelfstandig wonende oudere volwassenen (55+ jaar) die wekelijks een beweegles volgen. In deze RCT zijn in totaal 240 ouderen verdeeld over drie onderzoeksgroepen. De controlegroep volgt de reguliere, wekelijkse beweegles en krijgt geen interventie. De VITA-groep krijgt een aanvullend digitaal ondersteund thuistrainingsprogramma. De VITA-Pro-groep krijgt een aanvullend digitaal ondersteund thuistrainingsprogramma en coaching in een eiwitverrijkt voedingspatroon (verhoogde eiwitinname met normale supermarktproducten (minimaal 1,2 g/kg, optimaal 1,5 g/kg lichaamsgewicht)). De deelnemers worden persoonlijk gecoacht door een diëtist in opleiding, zowel fysiek als via e-coaching. Het onderzoek duurt een jaar. Zelfstandig functioneren (onder andere fysiek functioneren, voedingsinname, lichaamssamenstelling en cognitief functioneren) wordt gemeten aan het begin en na zes en twaalf maanden. De uitkomsten van het onderzoek geven inzicht in het effect van aanvullende thuistrainingsprogramma en de rol van een eiwitverrijkt voedingspatroon hierbij.

 

Relevantie voor de diëtist

Voor de diëtist levert dit inzicht op in strategieën om de eiwitinname bij zelfstandig wonende ouderen te optimaliseren. De praktische diëtistische aanpak met supermarktproducten, persoonlijke coaching en het gebruik van e-coaching bij oudere volwassenen levert innovatieve inzichten op voor het beroepsveld.
Resultaten over het effect van de interventies worden in het najaar van 2018 verwacht.

Contact: Jantine van den Helder, Hogeschool van Amsterdam

Bekijk hier de website van het project