Lees verder
In januari onderzocht de Diabetes Vereniging Nederland (DVN) het zorggebruik van patiënten met Diabetes Mellitus type 2. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 955 personen ingevuld, waarvan 62% lid van Diabetesvereniging Nederland (DVN) en 32% van het patiëntenpanel van Patiëntenfederatie Nederland. De resultaten zijn gebaseerd op 863 deelnemers die de hele vragenlijst hebben ingevuld.
Redactie NTVD

Zorgverleners

Op de vraag welke zorgverleners het afgelopen jaar zijn bezocht voor controle en behandeling blijkt dat de praktijkondersteuner het meest in beeld is: 66% bezocht deze. Zij zijn het vaakst de contactpersoon waar mensen terechtkunnen met vragen over diabeteszorg en hun gezondheid. Van het overige aantal deelnemers ging 44% naar de huisarts en bezocht 31% een gespecialiseerd verpleegkundige. De top 5 werd afgesloten met de podotherapeut (19%) en de diëtist (17%).

Huisarts

57% van de deelnemers gaf aan voor de diabetesbehandeling ten minste één keer per jaar de huisarts te spreken, zoals de NHG-standaard voor de behandeling van diabetes type 2 voorschrijft. Echter 43% sprak de huisarts niet minstens één keer per jaar. 32% zou wel graag een afspraak willen, 50% vond het zelf niet nodig. Hiervoor werd als belangrijkste reden gegeven dat het bezoek aan de praktijkondersteuner als voldoende wordt ervaren (53%).

Diëtist

Op de vraag of mensen contact hadden met een diëtist vanwege hun diabetes, gaf de minderheid (39%) aan vaker dan twee keer contact te hebben met diëtist. 22% had maar één keer contact met een diëtist, 17% twee keer. 22% had nog nooit een diëtist gezien. Hiervan wilde 25% zelf niet de diëtist bezoeken en maar liefst 43% gaf als reden op dat de huisarts of praktijkondersteuner een dieetadvies niet nodig vond of ter sprake had gebracht. Van de mensen die wel contact hadden met een diëtist, was 70% tevreden over de begeleiding die ze kregen om door andere eetgewoonten hun bloedglucosewaarden positief te beïnvloeden. 8% vond deze begeleiding te weinig en 23% was van mening dat het niet aansloot bij hun behoefte.

Aandachtspunten

De belangrijkste verbeterpunten voor de zorg: meer persoonlijke aandacht, meer aandacht voor de eigen ideeën, meer aandacht voor de verschillende behandelopties en meer mogelijkheden om via internet contact te hebben. Bijna de helft gaf aan online geen mogelijkheden te hebben, denk aan afspraken bekijken en medische gegevens inzien en aanvullen (zoals bloedglucosewaarden).

Lees hier het originele bericht van DVN – Help waar is de huisarts? 

17 mei publiceerde het AD dit artikel over dit onderwerp