Lees verder
Ondervoeding komt nog steeds voor, ondanks inspanningen als tijdige screening (Stuurgroep Ondervoeding, 2019). Diëtisten spelen een belangrijke rol bij het tegengaan van ondervoeding. Recent onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat de begeleiding van diëtisten zorgt voor een betere behandeling van ondervoede ouderen (Reinders et al., 2018). Helaas bereikt 37% van deze groep cliënten alsnog geen verbeterde voedingsinname en 42% geen relevante gewichtstoename. Het promotieonderzoek van Alyanne Barkmeijer richt zich op het verbeteren van de dieetbehandeling bij ondervoeding.
Alyanne Barkmeijer Msc.

Diëtist-cliënt communicatie als uitgangspunt

In alle diëtist-cliëntgesprekken wordt dieetadvies gegeven. Het is echter onduidelijk hoe deze advisering verloopt. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de (in)effectieve gesprekspatronen tussen diëtisten en cliënten tijdens de dieetbehandeling. Door het opnemen (video+audio) en vervolgens analyseren van diëtist-cliëntgesprekken kunnen we hier achter komen. Het onderzoek richt zich op gesprekspatronen en niet zozeer op individuele, voor de persoon kenmerkende manieren van gespreksvoering.

 

Doe mee!

De eerste diëtisten die deelnemen aan het onderzoek zijn al gestart. Om uit het onderzoek zoveel mogelijk bruikbare gegevens te halen zoeken we meer deelnemers. Daarom de oproep aan jou om mee te doen met ons onderzoek. Ben jij eerstelijns diëtist die cliënten met (risico op) ondervoeding behandelt? Mail naar a.barkmeijer@pl.hanze.nl voor meer informatie en/of om je op te geven.

 

Wat moet je doen?

Video- en geluidsopnames maken van consulten (intake + max. 2 vervolg) bij 3 cliënten. Meer informatie staat in dit filmpje:

Wat krijg je ervoor terug?

Diëtist: 10 punten voor het kwaliteitsregister en een gratis workshop op basis van de resultaten.

Cliënt: VVV-bon t.w.v. 25,- euro

 

Verwerking video- en geluidsopnames

De opgenomen gesprekken worden getranscribeerd (woordelijk uitgeschreven) en non-verbaal gedrag (uit beeldopnames) wordt beschreven. Deze gegevens worden geanalyseerd. Uiteindelijk wordt alles geanonimiseerd, zodat niet te herleiden is wie aan het onderzoek hebben meegedaan. De opnames worden in een beveiligde onderzoeksomgeving opgeslagen.

 

Uitkomst: ontwikkelen training voor (toekomstige) diëtisten

Uiteindelijk hopen we met de gevonden gesprekspatronen een training te kunnen ontwikkelen voor diëtisten om de dieetbehandeling van ondervoeding te verbeteren.

 

Achtergrondinformatie

Alyanne Barkmeijer (1988) is opgeleid als diëtist (Hanzehogeschool Groningen) en heeft werkervaring in zowel de eerste- als tweedelijns zorg. Ze heeft vervolgens de master Health & Society (Wageningen Universiteit) afgerond. In haar masterscriptie is de basis voor haar promotieonderzoek gelegd met een onderzoek naar diëtist-cliëntgesprekken tijdens de dieetbehandeling van overgewicht. Momenteel werkt Alyanne als promovenda bij het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing aan de Hanzehogeschool Groningen. Haar begeleiders zijn Prof. Dr. Hedwig Te Molder (Wageningen University), Prof. Dr. Cees v/d Schans (Hanzehogeschool Groningen) en Dr. Harriët Jager-Wittenaar (Hanzehogeschool Groningen). Haar onderzoekswerk combineert Alyanne met een functie als docent bij de opleiding Voeding en Diëtetiek, tevens aan de Hanzehogeschool Groningen.