Lees verder
Onderzoek toont een relatie aan tussen luchtweginfecties en vitamine D. Daarom vroeg de staatssecretaris van VWS de Gezondheidsraad om advies inzake de preventie van COVID-19 en vitamine D-suppletie. Op basis van de huidige stand van de wetenschap is echter niet te beoordelen of vitamine D-supplementen kunnen bijdragen aan de preventie van COVID-19. De raad ziet daarom geen aanleiding om het bestaande suppletieadvies voor vitamine D aan te passen of uit te breiden.

Andere luchtweginfecties

Er zijn voldoende aanwijzingen beschikbaar dat vitamine D-supplementen andere – niet COVID-19 gerelateerde – acute luchtweginfecties kunnen helpen voorkomen; vooral bij kinderen tussen de 1 en 16 jaar, bij wie luchtweginfecties meestal niet ernstig verlopen. Maar over vitamine D en de preventie van COVID-19 blijkt nog te weinig onderzoek, van voldoende kwaliteit, te bestaan om daar een uitspraak te kunnen doen. De raad ziet daarom ook geen aanleiding om mensen te adviseren om ter preventie van luchtweginfecties of COVID-19 vitamine D-supplementen te nemen. Momenteel loopt nog een aantal onderzoeken, waarvan de resultaten later verwacht worden.

Botgezondheid

Voor een aantal groepen bestaat wel het advies om vitamine D-supplementen te nemen, met name voor een goede botgezondheid. Dit betreft kinderen tot 4 jaar, mensen die te weinig vitamine D in de huid aanmaken omdat zij weinig zonlicht krijgen of een donkere huid hebben, zwangere vrouwen, vrouwen van 50+ en mannen van 70+. Niet iedereen binnen deze risicogroepen volgt dat advies op. De Gezondheidsraad wijst er daarom nadrukkelijk op dat zij deze vitamine D-supplementen wel moeten innemen.

Wél COVID-gerelateerd

Ook vraagt de raad bijzondere aandacht voor mensen die vanwege de COVID-19-pandemie niet of nauwelijks buiten komen. Zij kunnen daardoor – zonder dat ze er erg in hebben – ineens onder de risicogroep vallen van mensen die te weinig zonlicht krijgen. In dat geval is vitamine D-suppletie wel wenselijk, voor de botgezondheid.

 

De publicatie Vitamine D en de preventie van COVID-19 en acute luchtweginfecties (nr. 2021/09) is hier te downloaden.