Lees verder

Binnen het project Vitaal Lent wordt een online leefstijlscreening ontwikkeld voor (oudere) bewoners van Lent. Het project bestaat uit drie onderdelen: 1) voedingsgewoonten en risico op ondervoeding, 2) activiteitenpatroon en bewegingsarmoede, en 3) sociale participatie. Door het gedrag van burgers op deze gebieden in kaart te brengen, kunnen burgers bewuster aan de slag met verbetering van de eigen leefstijl. Ook kunnen ze bij afwijkende resultaten snel contact opnemen met de zorgprofessionals van Lent. Binnen dit project werken fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, diëtisten, ICT’ers, de GGD, het sociaal wijkteam en bewoners van Lent samen. Bewoners denken, als potentiele gebruikers, mee over de inhoud van de leefstijlscreening en de communicatie hierover. Naast onderzoek naar de ontwikkeling van de leefstijlscreening wordt ook gekeken naar de verandering die professionals en burgers (betrokken bij het opzetten en uitvoeren van onder andere de leefstijlscreening) doormaken, en wat ze in het ideale geval zouden moeten weten en kunnen om ervoor te zorgen dat de screening succesvol verloopt.

 

Relevantie voor de diëtist

Dit onderzoek verkent de mogelijke rol van de gezondheidsprofessional van de toekomst in vraaggestuurde zorg, preventie door zelfmonitoring van de patiënt en een positieve gezondheid-houding. Belangrijke vragen daarbij zijn: 1) hoe we de intrinsieke motivatie bij burgers kunnen activeren om hun gezondheid consistent te monitoren en 2) hoe we deze gezondheidsinterventies aan de man kunnen brengen.

 

De resultaten worden in 2018 verwacht.

Contact: Marian de van der Schueren, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen