Lees verder
De NVD zet zich tijdens deze coronacrisis samen met andere organisaties in voor het behoud van een goede voedingstoestand bij ouderen. Door de coronacrisis is immers een flink deel van de reguliere thuiszorg weggevallen, waardoor veel ouderen op zichzelf zijn aangewezen. Daarnaast neemt de eenzaamheid toe, omdat veel ouderen in isolatie zitten en geen of weinig bezoek meer (mogen) ontvangen. Er ontstaat een vergroot risico op ondervoeding bij met name kwetsbare ouderen. 
Bianca Rootsaert, Martine van der Zee

Ondervoeding zorgt ervoor dat mensen sneller ziek worden en dat het herstel na ziekte langer duurt. Ook het risico op valincidenten wordt groter. Met een brandbrief hebben we hier eerder aandacht voor gevraagd bij onder andere het ministerie van VWS, leden van de Tweede Kamer en diverse brache- en koepelorganisaties in de zorg. We gaan dat nog eens herhalen de komende weken.

Samen als diëtisten moeten we dit belangrijke onderwerp onder de aandacht brengen van zorginstellingen, huisartspraktijken, andere zorgprofessionals en mantelzorgers. We hebben hiervoor onder andere een handige flyer en infographic ontwikkeld, die als bijlage zijn bijgesloten. Op de website goedgevoedouderworden.nl staan verschillende tests die ouderen zelf kunnen doen. De tests kunnen ook door een mantelzorger of zorgprofessional worden ingevuld.

Laten we er samen voor gaan, in het belang van alle kwetsbare ouderen in Nederland.

Bekijk hier de flyer voor verwijzers

flyer_ondervoeding_tijdens_covid_19_Pagina_1flyer_ondervoeding_tijdens_covid_19_Pagina_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier de flyer voor patiënten en mantelzorgers

infographic_nvd_ondervoeding_mantelzorg_en_ouderen