Lees verder
Tijdens de ALV van afgelopen dinsdag hebben we de NVD Academy aangekondigd en de eerste accreditatieaanvraag hiervoor is goedgekeurd. We kunnen dus van start!

Wat houdt de NVD Academy in?

De NVD Academy is de overkoepelende term voor het educatieve deel van het NVD Kennisplatform, met als sleutelwoorden kwaliteit, innovatie en verbinding.

NVD Academy omvat het NVD jaarcongres, scholingen, seminars en netwerk- en andere bijeenkomsten. In het NTVD zijn scholingsmodules toegevoegd, in de vorm van toetsvragen bij de overzichtsartikelen.

Waarom kiest de NVD voor een eigen academy?

De NVD wil het kennisknooppunt en de ontmoetingsplaats zijn voor diëtisten. Juist nu, met veranderingen die vanuit de samenleving en het zorgveld op ons afkomen, willen we onze leden uitdagen, samenbrengen en faciliteren. Met goed toegankelijke, gevarieerde en aantrekkelijke scholingsmogelijkheden, van hoge kwaliteit. Zodat je structureel en overal – thuis, met je collega’s en binnen andere netwerken – je accreditatiepunten kunt behalen!

Toetsvragen bij overzichtsartikelen NTVD leveren punten op

Het startschot voor de NVD-academy wordt vandaag gegeven! Aan de overzichtsartikelen in het NTVD zijn toetsvragen toegevoegd. NVD-leden kunnen deze online beantwoorden. Als je 70% van de vragen goed hebt beantwoord, ontvang je 1 accreditatiepunt per artikel. Jaarlijks kan dit je dus 7 ADAP-punten opleveren.

Drukwerk

Artikelen met geaccrediteerde toetsvragen: