Lees verder
Vandaag verscheen het NTvG themanummer KANKER. Deze special zet alle recente ontwikkelingen op een rij: van biomarkers, DNA, moleculaire biologie, medische technolgie, preventie, diagnose tot behandelingen en leefstijl. Wat betreft dat laatste, hierbij enkele opvallende bevindingen uit een onderzoek naar kanker, leefstijl en de zorgprofessional.

Leefstijl en kanker

 • Een ongezonde leefstijl vermindert het risico op kanker met 30-50%. (1,2)
 • Een gezonde leefstijl lijkt kankerpatiënten ook na de diagnose gezondheidswinst op te leveren. (3,10)
 • De combinatie van meer bewegen en meer fruit eten kan de prognose bij borstkanker verbeteren. (8)
 • Meer lichamelijke activiteit en minder tijd zittend doorbrengen vergroot de overlevingskans bij darmkanker. (3,9,10)
 • Een gezonde leefstijl kan kankerpatiënten helpen de behandeling beter te doorstaan. (4,6)
 • 64% van de kankerpatiënten is 5 jaar na de behandeling nog in leven. (11)
 • Dit aantal stijgt dankzij vroege opsporing en betere behandelmethoden.(11)
 • Voldoende lichaamsbeweging, een gezond gewicht, geen alcohol drinken en niet roken verkleint de kans op een nieuwe kankerdiagnose en andere aan leefstijl gerelateerde aandoeningen.(4)
 • Leefstijlverandering verdient aandacht in de behandeling van kankerpatiënten. (4)

Opvattingen en gedrag zorgprofessionals

 • Zorgprofessionals onderkennen de invloed van leefstijl op het ontstaan van kanker.
 • 98% vindt dat een gezonde leefstijl het welbevinden van kankerpatiënten beïnvloedt.
 • Circa twee derde vindt dat leefstijl ‘meestal’ of ‘altijd’ moet worden besproken met kankerpatiënten.
 • Iets meer dan helft geeft aan dit ook te doen.
 • Zorgprofessionals hebben behoefte aan meer evidence based kennis over de relatie tussen leefstijl en kanker.
 • Ook hebben zij behoefte aan voorlichtingsmateriaal en extra consulten om patiënt te ondersteunen bij leefstijlveranderingen.
 • Bij de zorgprofessionals die zelf niet aan de leefstijlnormen voldoen, komt leefstijl minder aan bod in de spreekkamer.

Lees het themanummer KANKER van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde voor een volledige update over het onderwerp kanker.

 

 

Literatuur

 1. Lanting CI, de Vroome EMM, Elias SG, et al. Bijdrage van leefstijlfactoren aan kanker: secundaire analyse van Nederlandse gegevens voor 2010 met een voorspelling voor 2020. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;159:A8085Medline.
 2. American Institute for Cancer Research. Choices affecting cancer risk.aicr.org/can-prevent/need-to-know/cancer-risk-choices.html, geraadpleegd op 4 april 2019.
 3. Van Blarigan EL, Meyerhardt JA. Role of physical activity and diet after colorectal cancer diagnosis. J Clin Oncol. 2015;33:1825-34.doi:10.1200/JCO.2014.59.7799.Medline
 4. Pekmezi DW, Demark-Wahnefried W. Updated evidence in support of diet and exercise interventions in cancer survivors. Acta Oncol. 2011;50:167-78.doi:10.3109/0284186X.2010.529822. Medline
 5. Fishman EI, Steeves JA, Zipunnikov V, et al. Association between objectively measured physical activity and mortality in NHANES. Med Sci Sports Exerc. 2016;48:1303-11.doi:10.1249/MSS.0000000000000885. Medline
 6. Rock CL, Doyle C, Demark-Wahnefried W, et al. Nutrition and physical activity guidelines for cancer survivors. CA Cancer J Clin. 2012;62:243-74.doi:10.3322/caac.21142.Medline
 7. Pierce JP, Patterson RE, Senger CM, et al. Lifetime cigarette smoking and breast cancer prognosis in the After Breast Cancer Pooling Project. J Natl Cancer Inst. 2014;106:djt359.doi:10.1093/jnci/djt359.Medline
 8. Pierce JP, Stefanick ML, Flatt SW, et al. Greater survival after breast cancer in physically active women with high vegetable-fruit intake regardless of obesity. J Clin Oncol. 2007;25:2345-51.doi:10.1200/JCO.2006.08.6819.Medline
 9. Schmid D, Leitzmann MF. Association between physical activity and mortality among breast cancer and colorectal cancer survivors: a systematic review and meta-analysis. Ann Oncol. 2014;25:1293-311.doi:10.1093/annonc/mdu012.Medline
 10. Arem H, Pfeiffer RM, Engels EA, et al. Pre- and postdiagnosis physical activity, television viewing, and mortality among patients with colorectal cancer in the National Institutes of Health-AARP Diet and Health Study. J Clin Oncol. 2015;33:180-8.doi:10.1200/JCO.2014.58.1355. Medline
 11. Overlevingskansen kankerpatiënten in Nederland stijgen. Integraal Kankercentrum Nederland. 7 november 2014.

Aanvullende literatuur

Ter Weijde W, Croes E.Roken: een aantal feiten op een rij. Utrecht: Trimbos-instituut; 2015.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981.https://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81565NED, geraadpleegd op 4 april 2019.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Leefstijl en preventie; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken.https://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83385NED&D1=3,6-7&D2=a&D3=2-4&D4=0-3&D5=0&D6=, geraadpleegd op 4 april 2019.

Hoeveel mensen voldoen aan de door de Gezondheidsraad geadviseerde Beweegrichtlijnen 2017?Bilthoven: RIVM; 2017.

Williams K, Beeken RJ, Fisher A, Wardle J. Health professionals’ provision of lifestyle advice in the oncology context in the United Kingdom. Eur J Cancer Care (Engl). 2015;24:522-30.doi:10.1111/ecc.12305.Medline

Miles A, Simon A, Wardle J. Answering patient questions about the role lifestyle factors play in cancer onset and recurrence: what do health care professionals say? J Health Psychol. 2010;15:291-8.doi:10.1177/1359105309351245.Medline

Koutoukidis DA, Lopes S, Fisher A, Williams K, Croker H, Beeken RJ. Lifestyle advice to cancer survivors: a qualitative study on the perspectives of health professionals. BMJ Open. 2018;8:e020313.doi:10.1136/bmjopen-2017-020313.Medline

About the Continuous Update Project. World Cancer Research Fund International.www.wcrf.org/int/continuous-update-project, geraadpleegd op 4 april 2019.

Chan DS, Vieira AR, Aune D, et al. Body mass index and survival in women with breast cancer-systematic literature review and meta-analysis of 82 follow-up studies. Ann Oncol. 2014;25:1901-14.doi:10.1093/annonc/mdu042.Medline

Vingeliene S, Chan DSM, Vieira AR, et al. An update of the WCRF/AICR systematic literature review and meta-analysis on dietary and anthropometric factors and esophageal cancer risk. Ann Oncol. 2017;28:2409-19.doi:10.1093/annonc/mdx338. Medline