Lees verder
De afgelopen maanden zijn we intensief betrokken geweest bij de introductie van het nieuwe RIVM GLI-register. Hierbij trokken we op met KNGF en VVOCM en met de BLCN.  Het RIVM heeft de input van de NVD en de andere betrokken organisaties die zich richtte op aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij gegevensverzameling  opgenomen in de nieuwe overeenkomsten behorend bij het register. Het register wordt donderdag 12 augustus gelanceerd. Praktijken zullen door het RIVM worden benaderd om deel te nemen.

Het register heeft als doel om onderzoek te doen naar de effectiviteit en doelmatigheid van de GLI-programma’s. In het RIVM  GLI-register worden de gegevens over GLI-deelnemers opgenomen (mits daartoe toestemming is gegeven).  De gegevens uit het GLI-register worden verwerkt in de  halfjaarlijkse GLI-monitor. Hieruit is op te maken hoe deelnemers het doen in vergelijking met andere regio’s.

Praktijken worden  aangeschreven

Praktijken zullen door het RIVM worden aangeschreven om deel te nemen.  Je krijgt een samenwerkings- en verwerkersovereenkomst toegestuurd.  Zodra die zijn ondertekend kun je je gegevens invoeren. Het RIVM  (en namens hen het dataverwerkingsbedrijf MRDM) ondersteunt hierbij. Data vanuit eerdere groepen kunnen geüpload worden, maar het RIVM heeft aangegeven hierbij te willen ondersteunen om administratieve lasten te beperken.

Voor meer vragen kun je terecht bij het RIVM: www.rivm.nl/gli of via 088 – 5700030.