Lees verder
Vorige week werd op het EuGMS congres in Berlijn een nieuwe consensus over sarcopenie (EWGSOP2) gepresenteerd.
dr. ir. Hinke Kruizenga

Sinds 2010 wordt voor sacropenie de definitie van de EWGSOP (European Working Group on Sarcopenia in Older People) gebruikt. Dezelfde groep (EWGSOP2) komt nu met een nieuwe definitie om sacropenie te karakteristeren op basis van het nieuwste bewijsmateriaal.
Ze benadrukken hierbij dat door vroege effectieve interventie steeds meer sarcopenie kan worden voorkomen, vertraagd, behandeld en zelfs is om te keren.

Oorzaken Sacropenie

De oorzaken van sarcopenie zijn als volgt in te delen:

orzaken sarcopenie

Nieuwe inzichten

  1. Sarcopenie is lang geassocieerd met ouder worden en oudere mensen, maar de ontwikkeling ervan begint eerder in het leven. Sarcopenie heeft vele oorzaken die verder gaan dan veroudering en kan ook bij jongeren voorkomen.
  2. Sarcopenie wordt als een spierziekte beschouwd (spierfalen), waarbij de spierkracht laag is. Spierkracht is de belangrijkste determinant.
  3. Sarcopenie gaat gepaard met een lage spiergroei en kwaliteit, maar deze parameters worden nu voornamelijk gebruikt in onderzoek in plaats van in de klinische praktijk. Spiermassa en de spierkwaliteit is technisch moeilijk nauwkeurig te meten.
  4. Sarcopenie wordt in de huidige praktijk over het hoofd gezien en onderbehandeld vanwege de complexiteit van de diagnostiek en evaluatie.

De definitie sarcopenie

Sarcopenie is een spierziekte, veroorzaakt door ongunstige spierveranderingen die zich gedurende alle levensfasen voordoen. Sarcopenie komt vaak voor bij volwassenen van oudere leeftijd, maar kan ook eerder in het leven voorkomen.

De criteria

Sarcopenie wordt geïdentificeerd door een lage spierkracht en bevestigd door een lage spiermassa en spierkwaliteit en door een laag fysiek functioneren. Bij risicogroepen kan er eerst op sarcopenie worden gescreend met de SARC-F vragenlijst.

SARC-F

In de diagnostiek wordt het volgende stroomschema gebruikt.

stroomschema sarcopenie

De afkapwaardes zijn als volgt vastgesteld:

afkappunten sarcopenie

Lees hier meer over de nieuwe consensus sarcopenie