Lees verder
Afgelopen dinsdag werd tijdens de algemene ledenvergadering de Nestlé Diëtetiekprijs 2019/2020 uitgereikt aan Elsbeth de Boer en Dominique Terpstra.

Ook dit jaar ontving de jury weer een mooie scripties van de diëtetiekopleidingen. Duidelijk was dat er weer hard gewerkt was door studenten en hun begeleiders.
Een heldere en bondige verslaglegging met goede onderbouwing door actuele wetenschappelijke literatuur is een van de eerste voorwaarden voor een hogere score door de jury. Daarnaast de relevantie voor de diëtetiek: is het onderzoek interessant voor een groot deel van de beroepsgroep?

De juryleden waren unaniem in hun oordeel over de prijswinnaars en we feliciteren ze van harte!

1e prijs

Dominique Terpstra en Elsbeth de Boer – Hogeschool van Amsterdam

Wat is het verschil in eiwitbehoefte tussen de methode op basis van (gecorrigeerd) lichaamsgewicht en vetvrije massa?

2e prijs

  • Merel Kemna en Melissa de Jong – Hogeschool van Amsterdam

Zorgpad Diëtetiek PICS

3e prijs

  • Carolien Verhagen – Haagse Hogeschool

Risicofactoren voor ondervoeding bij ouderen met thuiszorg tijdens de veiligheidsmaatregelen rondom COVID-19: een kwalitatief onderzoek

De winnaars van de eerste prijs presenteren in deze video hun onderzoeksvraag, resultaten en conclusie.