Lees verder
In september 2018 zijn de wereldwijde GLIM criteria voor ondervoeding gepubliceerd. Dit vroeg om een snelle herziening van de multidisciplinaire richtlijn ondervoeding.
dr.ir. Emmelyne Vasse

In januari 2019 heeft een gedeeltelijke herziening plaatsgevonden van de multidisciplinaire richtlijn Ondervoeding (oorspronkelijk gepubliceerd in augustus 2017). Dit is gedaan naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe internationale diagnostische criteria voor het vaststellen van ondervoeding (GLIM-criteria). Gebruik van deze nieuwe criteria wordt door de Stuurgroep Ondervoeding aanbevolen. Om toepassing en verspreiding te bevorderen is door de auteurs besloten om de richtlijn hierop aan te passen. Ten opzichte van de richtlijn zoals gepubliceerd in augustus 2017 zijn enkele paragrafen in hoofdstuk 1 en 2 van de richtlijn aangepast. De overige inhoud is onveranderd.

Link naar de herziene richtlijn Ondervoeding

Link naar het artikel Consensus over de criteria voor diagnose van ondervoeding en sarcopenie