Lees verder
De NVD heeft goed nieuws!

Menzis past voor 2020 al een tariefswijziging toe. De zorgverzekeraar kondigt een tariefsverhoging van 15% aan. Momenteel is het tarief voor ‘individuele zitting reguliere diëtetiek’ € 15,21,- per kwartier, in 2020 wordt dit € 17,74.

Menzis wacht met de tariefsverhoging niet op de uitkomsten van het kostenonderzoek, dat binnenkort start. Dit onderzoek maakt deel uit van het Bestuurlijk Akkoord Paramedische zorg en zal zicht geven op reële tarieven. De uitkomsten hiervan zullen pas voor de tariefstelling 2021 van toepassing zijn.

De NVD voerde met haar CVO-leden gesprekken met alle (grote) zorgverzekeraars waaronder Menzis over hoe de overeenkomsten vorm en inhoud krijgen in relatie tot de uitkomsten van ‘de NZA monitor’, ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ (JOPZ), het ‘kostenonderzoek’ en ‘tijdsbestedingsonderzoek’ van de NVD. De oproep aan hen was om nu al serieus naar de tariefstelling te kijken, omdat 15% van de patiëntgebonden tijd door een diëtist niet te declareren is. Een gezonde bedrijfsvoering is daardoor niet mogelijk. Dit komt de zorg niet ten goede.

Fantastisch dat onze inspanningen worden beloond. De gesprekken met de zorgverzekeraars, de PPN-brede bestuurlijke gesprekken en natuurlijk de actieve bijdrage van ‘Red de Diëtist’. Zij gaven met steun van de NVD op de actiedag Paramedici van 3 juli de belangen van ons allemaal een gezicht. Dit is een goed voorbeeld hoe je in gezamenlijkheid, op meerdere tafels, mooie dingen voor elkaar kunt krijgen.

Bianca Rootsaert , directeur van de NVD

 

We hopen dat meerdere zorgverzekeraars deze beweging voor 2020 gaan maken, we blijven ons inspannen en hopen binnenkort met meer nieuws te komen.

Wendy Vlijter, beleidsmedewerker NVD