Lees verder
Stichting Lezen & Schrijven geeft de factsheet Taal maakt gezonder uit. Daarin staat allerlei informatie over laaggeletterdheid: wat het inhoudt, hoe vaak het voorkomt, wat het kost en hoe het de gezondheid beïnvloedt.
Redactie NTVD

Ik heb 54 jaar moeite gehad met gezond leven en opeens besef je waar je mee bezig bent geweest!

Taal is belangrijk, ook voor de gezondheid. Veel zorgverleners weten wel wat laaggeletterdheid is, maar onderschatten het percentage autochtone laaggeletterden (65%). Hun houding tegenover de aanpak van laaggeletterdheid is positief, maar de herkenning en bespreking van laaggeletterdheid en doorverwijzing naar taalscholing laat nog te wensen over. Na een taalcursus van vijf maanden zijn deelnemers taalvaardiger (70%) en voelen ze zich zowel fysiek (39%) als psychisch (53%) gezonder.

Ik kookte altijd met potjes en flesjes. Toen ik leerde wat erin zat, dacht ik: dat doe ik niet meer!

Als zorgverleners vaker lees- en schrijfproblemen herkennen en bespreken, helpen ze gezondheidsrisico’s en zorgkosten te beperken. Bovendien maakt het veel mensen een stuk gelukkiger. Een van de activiteiten van de Stichting Lezen & Schrijven is de cursus Voel je goed!

Ik weet nu beter wat er allemaal in eten zit en wat het doet met je lichaam.

www.lezenenschrijven.nl