Lees verder
Het project Care for Obesity (C4O) werkt sinds 2013 aan de versterking van de ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas.

Doel is het verbeteren van hun kwaliteit van leven en het bevorderen van hun maatschappelijke participatie. Inhoud, organisatie en bekostiging van het basismodel wordt in acht verschillende proeftuingemeentes toegepast en geëvalueerd.

Begin april vestigde C4O aandacht op dit project door staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS een boek aan te bieden over deze ketenaanpak voor ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas en hun ouders/verzorgers. In de loop van dit jaar verschijnen meerdere tools online die ondersteuning bieden bij het realiseren van een ketenaanpak. Ook specifiek voor diëtisten.

Van basismodel naar landelijk model ketenaanpak overgewicht

In samenwerking met acht proeftuinen streeft C4O naar een landelijk toepasbaar model voor inhoud, organisatie, bekostiging en ontwikkeling van de keten voor ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas en hun ouders/verzorgers. De eerste versie van het landelijk model is het basismodel, ontwikkeld door de gemeenten Amsterdam en ‘s-Hertogenbosch. Het afgelopen jaar (2017-2018) heeft een doorontwikkeling van het basismodel naar het concept landelijk model plaatsgevonden. Dit is gebeurd op basis van de ervaringen van de verschillende proeftuingemeenten in het (zo ver als mogelijk) lokaal toepassen van het basismodel. Via deze link is de meest recente versie van het model te downloaden.

Toolbox

In de loop van 2018 plaatst C4O verschillende tools online die ondersteuning bieden bij het realiseren van een ketenaanpak.

Meer informatie: