Lees verder

Eind mei zijn de concept-onderzoeksvragen van de Kennisagenda diëtetiek aangeboden aan ZonMw. Vanuit het werkveld zijn er ruim 250 kennishiaten geformuleerd. Deze zijn samengevoegd en geprioriteerd in de deelgebieden diagnostiek, interventie, evaluatie, preventie, interprofessionele samenwerking en substitutie, technologie en innovatie en kennisinfrastructuur. Deze concept-onderzoeksvragen vormen de kern van de Kennisagenda diëtetiek, die eind september wordt opgeleverd. Deze wordt gezamenlijk met de kennisagenda’s van de andere paramedische beroepsgroepen gebruikt ter voorbereiding van een meerjarig onderzoeksprogramma paramedische zorg.