Lees verder
Vandaag wordt door NESPEN het 12e nationale voedingscongres georganiseerd.

Diëtist en promendus Heidi Zweers uit het Radboudumc gaf vanmiddag een presentatie over de nieuwe criteria voor ondervoeding (de GLIM criteria) en sarcopenie.

Implementatie van de nieuwe criteria ging in de volgende stappen:

  1. Appendiculaire skeletspiermassa

De appendiculaire skeletspiermassa (ASSM) is onderdeel van de sarcopeniecriteria en werd nog niet toegepast in de zorgpraktijk. Op landelijk niveau is deze maat toegevoegd aan de standard operating procedure impedantie van het Nutritional Assessment Platform en uitgelegd in het komend NTVD (publicatiedatum 27 juni). De ASSM berekening is uit te voeren op de website van Zakboek Diëtetiek. Op lokaal niveau is de ASSM toegevoegd aan EPIC, het elektronisch patiëntendossier van het Radboudumc.

 

  1. Formulering van de diëtistische diagnose

Het team diëtetiek van het Radboudumc herformuleerde hun diëtistische diagnose volgens de nieuwe criteria voor ondervoeding en sarcopenie. Het format staat hieronder weergegeven.

.. jarige man/vrouw met xxx verwezen in verband met risico op ondervoeding (MUST ≥ 2)/geringe intake/xxx er is sprake van ziektegerelateerde ondervoeding met inflammatie/ ziektegerelateerde ondervoeding zonder inflammatie/ ondervoeding zonder onderliggende ziekte/ sarcopenie/risico op ondervoeding/xxx op basis van gewichtsverlies/lage BMI/ lage vetvrije massa/inadequate intake/inflammatie/ PG-SGA xxx/verliezen /verwaarlozing/psychische factoren /lage handknijpkracht. Patiënt heeft voedingsgerelateerde klachten, namelijk misselijkheid/braken/diarree/ xerostomie/veranderde smaak/passage klachten/ verminderde eetlust/ obstipatie/vol gevoel/slikklachten /xxx. De eiwitinname is *** % van de berekende behoefte en de energie inname is *** % van de berekende behoefte. Er is wel/geen risico op refeeding. Er is een indicatie voor drinkvoeding/thiamine suppletie/multivitamine suppletie/vitamine D suppletie/sondevoeding/eiwitrijke voedingsadviezen/energierijke voedingsadviezen/medicatie gericht op xxx/bewegingsadviezen door fysiotherapie.

  1. Samenwerking met fysiotherapie

Om voeding- en beweeginterventies beter op elkaar af te stemmen zijn er afspraken gemaakt met de afdeling fysiotherapie. In het Radboudumc lopen twee mooie projecten: Food4Care en Beter uit Bed.

Er is afgesproken wie de metingen uitvoert; fysiotherapie doet functie en diëtetiek nutritional assessment.  Ook is de taakstelling van het ziekenhuis gedefinieerd als:

  • opsporen sarcopenie
  • bewustwording bij behandelaars creëren
  • behandeling starten in kliniek en overdragen naar de eerstelijnszorg
  • scholing + onderzoek met deze 1e lijns netwerken ( fysio + diëtetiek)

Een verkenning in een kleine groep patiënten (n=37, DYNAMO studie) liet zien dat slechts 1 patiënt voldeed aan de criteria van GLIM, sarcopenie, MUST en PG-SGA. Dit zal verder verkend worden.

Heidi concludeert dat de nieuwe set van criteria voor ondervoeding (GLIM) in kliniek goed te implementeren is, aangezien er geen geen extra metingen nodig zijn. Voor sarcopenie is dat wat lastiger vanwege de spierkracht (handknijpkracht) en spiermassa meting. Er is winst te halen in de interdisciplinaire en transmurale samenwerking.

Bekijk hier de powerpointpresentatie van Heidi Zweers