Lees verder

Binnen dit project wordt een voedingspaspoort ontwikkeld om de voedingszorg bij kwetsbare ouderen en de overdracht in de transmurale zorg te optimaliseren en ondervoeding te voorkomen of te verminderen. In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en regionale partners worden vanuit Participatie Actie Research (PAR) verbeterpunten, wensen en behoeften van kwetsbare ouderen, mantelzorgers, zorgprofessionals in de eerste, tweede en derde lijn, sociale wijkteams en gemeentes in kaart gebracht. De uitkomsten van de focusgroepen en interviews worden omgezet tot benodigde interventies om de transmurale voedingszorg te verbeteren. Uitgangspunt is dat ouderen de regie behouden, rekening houdend met hun persoonlijke situatie, en dat hulp en ondersteuning dicht bij huis worden geregeld. Vervolgens worden deze interventies getest in de praktijk en zo nodig bijgesteld. De resultaten vormen een blauwdruk die landelijk kan worden geïmplementeerd om de transmurale voedingszorg te optimaliseren.

 

Relevantie voor de diëtist

Dit project helpt om reeds bestaande initiatieven op het gebied van ondervoeding en (kwetsbare) ouderen met elkaar te verbinden en de continuïteit van de ingezette voedingszorg te borgen tijdens de transitie van zorg (nulde, eerste, tweede en derde lijn), om uiteindelijk ondervoeding bij kwetsbare ouderen te voorkomen of te verminderen.

De resultaten worden in mei 2019 verwacht.

Contact: Saskia Puijk-Hekman, Stuurgroep Ondervoeding