Lees verder
Ongeveer de helft van patiënten met een ernstige vorm van covid-19 heeft logopedische klachten. Dit blijkt uit onderzoek onder 98 logopedisten op verschillende werkplekken, als ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra en in de eerste lijn. Wel lijken de klachten in de tijd te herstellen.

Dit staat uitgebreid beschreven in een artikel in het Nederlands tijdschrift voor logopedie.

Meest voorkomende klachten

De hoogste verwijspercentages naar logopedie worden gerapporteerd in de ziekenhuizen (32-53%) en revalidatiecentra (33-60%). In de ziekenhuizen betreft 90% van de klachten slik- en/of stemstoornissen. Verminderde instrueerbaarheid en leerbaarheid van patiënten werd in alle instellingen gerapporteerd.

SlikproblemenParamedische zorg bij COVID

Het hoge percentages slikstoornissen, en bijkomende veranderde voedingsiname, is te verklaren vanuit de langdurige endotracheale beademing van patiënten. Maar ook de enorme vermoeidheid en spierzwakte worden gerapporteerd. Daarnaast is neurologische uitval een mogelijke oorzaak.

Stemstoornissen

Stemstoornissen komen voor in alle zorgsoorten, maar zijn het grootste probleem in de revalidatiecentra en in de eerste lijn. Het feit dat slikstoornissen in de eerstelijnspraktijken nog maar weinig voor lijken te komen, suggereert dat die goed herstellen. Maar het kan ook zijn dat post-covid-19-patiënten zich eerder met stemproblemen bij een eerstelijns logopedist melden, dan met (lichte) slikklachten.

Cognitieve problemen

Cognitieve problemen zijn bekend bij covid-19. Op alle locaties van het onderzoek werd ook verminderde instrueerbaarheid en leerbaarheid, met bijkomende problemen, gemeld.

In de tijd

Ernstige covid-19, waarvoor opname nodig, is veroorzaakt aanzienlijke logopedische stoornissen, maar deze lijkt te herstellen in de tijd. In hoeverre logopedische herstelzorg meerwaarde heeft voor post-covid-patiënten die niet vlot herstellen, zal de komende tijd duidelijk worden.