Lees verder
De Gezondheidsraad ziet onvoldoende aanleiding om een aparte, hogere voedingsnorm voor eiwit vast te stellen voor volwassenen van 60 jaar en ouder. Dat is de conclusie uit de periodieke evaluatie van de voedingsnormen voor eiwit voor diverse leeftijdsgroepen.

De raad keek specifiek of volwassenen vanaf 60 jaar meer eiwit nodig hebben dan jongere volwassenen. Hierover bestaat wetenschappelijk discussie en sommige landen hanteren voor deze groep een hogere norm. Maar de raad ziet geen overtuigend bewijs dat er voor alle ouderen een hogere norm nodig is. De raad baseert zich hierbij op de eiwitnormen van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA. De raad sluit niet uit dat specifieke subgroepen van ouderen wel baat hebben bij meer eiwit, zoals kwetsbare ouderen of ondervoede ouderen.

De Nederlandse normen uitgedrukt in grammen per dag liggen iets hoger dan die van EFSA, omdat Nederlanders langer en dus zwaarder zijn dan de gemiddelde Europeaan.
Lees meer in het advies Voedingsnormen voor eiwitten op de website van de Gezondheidsraad.