Lees verder
Steeds meer mensen overleven de diagnose kanker. Maar vaak geeft kanker of de behandeling ervan klachten of restverschijnselen. Bijvoorbeeld vermoeidheid, pijn, depressie of angst. En daardoor kunnen zowel sociale en fysieke problemen ontstaan als ook problemen met het werk.
Revanet

Leren verder te leven tijdens of na kanker

Om tijdens of na kanker weer op een goede manier verder te kunnen leven, kan het nodig zijn om fysiek, emotioneel en sociaal te revalideren. Tijdens de revalidatie leren deelnemers om zo goed mogelijk met de problemen om te gaan. Ze krijgen advies over hoe ze hun leven weer kunnen oppakken, gaat aan de slag met de algehele conditie en leren hoe ze hun energie het beste kunnen verdelen.

Wanneer is revalidatie tijdens of na kanker zinvol?

Voor iedereen die onder behandeling is voor kanker of onlangs kanker heeft gehad kan revalideren zinvol zijn. Revalidatie helpt namelijk klachten te verminderen of te voorkomen. Revalideren is ook mogelijk als er geen zicht is op genezing. We werken aan de conditie, bespreken angsten en onzekerheden en gaan aan de slag met pijn of concentratieproblemen.

Door de behandeling van kanker verandert vaak het gewicht van patiënten. Het ontstane over- of ondergewicht blijft bovendien langer in stand door bijvoorbeeld verminderde fysieke mogelijkheden of hormoonbehandelingen. Daarom wil Rijndam de fysieke training en voedingsadviezen van haar oncologische patiënten zo optimaal mogelijk op elkaar afstemmen. De komst van nieuwe meters voor Bio Impedantie Analyse (BIA) moet dit nog beter mogelijk maken.

Leidraad

De BIA-meter brengt de volgende parameters in kaart: vetmassa, spiermassa en het lichaamswater. Dit objectieve inzicht in de lichaamsverhoudingen vormt een leidraad voor een persoonlijk voedingsadvies met een gericht trainingsprogramma. Zo wordt op basis van energieverbruik en -reserves een voedingsadvies gegeven en in samenspraak met de diëtist en fysiotherapeut vastgesteld in welke intensiteit training haalbaar is. Daarnaast helpt de BIA-meter om gedurende het revalidatietraject de resultaten in kaart brengen.

De uitlegfilm bestaat uit meerdere modules, waaronder een over voeding en de behandeling door de diëtist.