Lees verder
Post-HBO praktijkmodule (PIT Actief) - 5 oktober 2018 - Jaarbeurs Utrecht
Janneke Schuppert

Gerda van Rooijen

“Soms wel, soms geen twijfel”

De eerste spreker was Gerda van Rooijen, diëtist in het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Zij liet zien dat twijfelen soms prima is en soms niet.

 

Van Rooijen presenteerde de casus van een 47-jarige man met een bloedglucosewaarde van 15 na het eten van één appel. Hier is twijfel niet op z’n plaats: de alarmbellen moeten gaan rinkelen. Bovendien had deze meneer een goede nuchtere glucosewaarde, maar over de dag grote schommelingen. Een typische LADA. Ook een hoog HbA1C kan een aanwijzing zijn voor LADA.

Twijfel is wél op z’n plaats als we discussiëren over koolhydraatbeperking. Een laag koolhydraat dieet heeft in het eerste jaar effect. Maar langetermijnstudies zijn schaars! Mede ook omdat mensen dit niet volhouden. Het begint eigenlijk al bij de definitie: die is er niet.

Een recent artikel in The Lancet laat zien dat het sterfterisico hoger wordt als je koolhydraten vervangt door vet. Enige terughoudendheid is dus gerechtvaardigd.

Van Rooijen vertelde dat er in het LUMC een interessant onderzoek loopt naar insuline-resistentie. Er zijn aanwijzingen dat resistentie in de lever een andere aanpak vraagt dan resistentie in de spieren. In het eerste geval zou vetbeperking zinvol zijn; in het tweede geval koolhydraatbeperking.

Omdat we allemaal ons huiswerk hadden gemaakt én ingeleverd, kon Gerda nog vier discussiepunten bespreken. Aan bod kwamen: Keer diabetes om, de POH die roomboter promoot, zoetstoffen en eiwitbeperking bij verminderde nierfunctie.

 

Frederik Vogelzang

“Bundel je krachten”

Tweede spreker was Frederik Vogelzang van Ineen, een organisatie die de eerste lijn ondersteunt. Deze organisatie bestaat sinds vier jaar en ondersteunt onder andere gezondheidscentra en huisartsenposten.

 

Knelpunten die Vogelzang uit ons gemaakte huiswerk had gedestilleerd, waren:

  • Eenrichtingsverkeer van diëtist naar huisarts/POH
  • Afwijkende voedingsadviezen van de POH
  • Ontbreken van randvoorwaarden (afspraken, tijd en geld)

Vogelzang liet een aantal hulpmiddelen zien voor het vaststellen van doelen, zoals:

  • Zoek naar de drive van de patiënt.
  • Kijk bijvoorbeeld naar het spinnenweb van Machteld Huber.

Take home message:  samenwerking is belangrijk. Draag bij aan maatschappelijke ontwikkelingen, laat je zien en bundel je kracht.

 

Marianne Timmermans

“Koester succesvolle contacten”

De middag werd verzorgd door Marianne Timmermans, trainer/coach bij VVAA, vereniging die medici, paramedici en studenten voor die beroepen bijstaat met onder andere financieel, bedrijfskundig en juridisch advies, verzekeringen en opleidingen.

 

De juiste contacten en de juiste contracten was de titel van haar onderdeel. Dat leek een saaie middag te worden, maar bleek door de aanpak van Marianne allerminst zo te zijn.

Marianne liet ons de ijsberg van McClelland zien: 90% van wat we doen zit op het niveau van overtuigingen.

In kleine groepen gingen we aan het werk om te discussiëren over ons netwerk. Het bleek nuttig om in kaart te brengen hoe je netwerk er eigenlijk uitziet. Met wie heb je precies contact en hoe ver staat dat contact van je af? Is het eenzijdig of tweezijdig en wat wil je er eigenlijk mee?

Frappant was wel dat niemand de cliënt/patiënt als contact had genoteerd. In een spannende wedstrijd voor het beste idee om je netwerkcontacten te verbeteren kwamen deze drie als winnaar uit de bus:

  1. Organiseer een werklunch met POH’ers en serveer wat je ook adviseert aan je cliënten
  2. Screen op ondervoeding tijdens de griepprik (haal de mensen uit de wachtrij)
  3. Organiseer een wandelconsult

Bedenk : wat zijn succesvolle contacten? Waarom is dat zo en hoe breid ik die uit?

 

Een geslaagde dag!

Eindoordeel : een dikke 8