Lees verder

Oral Nutrition Supplements (ONS) hebben een bewezen gunstig effect op de voedingstoestand bij ondervoeding. De beslissing om te starten met ONS bij verpleeghuisbewoners met gevorderde dementie, van wie de kwaliteit van leven discutabel is, is echter een ethisch beladen kwestie. Hoewel er een solide richtlijn is voor de overweging om te starten met ONS bij een ondervoede verpleeghuisbewoner met (ver)gevorderde dementie (ESPEN guidelines on nutrition in dementia, 2015), moet om bovenstaande redenen per individu worden bepaald of starten met ONS wenselijk is. In dit onderzoek wordt het beslisproces van de beslisbevoegde mantelzorger, verpleeghuisarts en verpleeghuisdiëtist geïnventariseerd: op basis van welke situationele en persoonlijke factoren beslissen zij om eventueel te starten met energie- en/of eiwitrijke ONS? En is er verschil in deze factoren tussen de drie beroepsgroepen? Door middel van een vragenlijst wordt per factor gevraagd hoeveel invloed de respondent denkt dat deze factor heeft op diens beslisproces.

Relevantie voor de diëtist

Met deze kennis kan een stap worden gezet richting het optimaliseren van de (gedeelde en onderbouwde) besluitvorming omtrent het starten van ONS bij ondervoede verpleeghuisbewoners met (ver)gevorderde dementie.

De resultaten worden rond oktober 2018 verwacht.

Contact: Mieke van Hamersveld-Kramer, Florence en Den Haag

Lees hier meer