Lees verder
Ook dit jaar ontving de jury weer een mooie stapel scripties van de diëtetiekopleidingen. De kwaliteit van de scripties, waaronder een aantal Engelstalige, was goed. De variatie in onderwerpen was groot: van botgezondheid bij kinderen met epilepsie tot het ‘ideaalplaatje’ voor functioneren van voedingsassistenten. Ook de gebruikte methoden waren divers. Hoewel de meeste scripties kwantitatief onderzoek beschreven, waren er ook een aantal met overwegend kwalitatief onderzoek of een combinatie. Duidelijk was dat er weer hard gewerkt was door studenten en hun begeleiders.
dr. ir. Nicole de Roos

Een heldere en bondige verslaglegging met goede onderbouwing door actuele
wetenschappelijke literatuur is een van de eerste voorwaarden voor een hogere score
door de jury. Daarnaast de relevantie voor de diëtetiek: is het onderzoek interessant
voor een groot deel van de beroepsgroep? Wat zeker ook zwaar meeweegt bij de
beoordeling van de scripties is de rol van de studenten in het onderzoek. Onderzoek dat
in belangrijke mate door de studenten zelf is bedacht, uitgevoerd en beschreven, wordt
extra gewaardeerd. Dit maakte dit jaar nét het verschil bij het vaststellen van de winnaar
uit de top drie van hoog scorende scripties.

Over de winnende scriptie was de jury namelijk eensgezind: De rol van bekende,
invloedrijke YouTubers op (eet)gedrag van pubers. Een actueel en origineel thema dat
maatschappelijk relevant is. Het onderzoek had een gedegen opzet en resulteerde in
een fijn leesbaar verslag vol actuele literatuur. De studenten zijn bovendien realistisch
in hun conclusies. De jury kreeg de positieve indruk dat de studenten een belangrijke
verantwoordelijkheid in het hele traject hadden genomen.

Het is goed dat dit winnende verslag ons wijst op de wereld náást de gedegen
richtlijnen, folders en brochures. Er is een grote groep consumenten die deze
voorlichtingsmaterialen niet leest, maar zich wel aangesproken voelt door ‘influencers’
op internet. ‘Knolpower’ als middel om meer groente te eten? Jonge diëtisten die de brug
kunnen slaan tussen deze twee werelden, zijn hard nodig!

Bekijk hier de samenvatting van de scripties van de top 3 van 2018!

  1. Sofie Knibbeler & Rosan van de Nobelen, HAN
  2. Pauline van Wijk, Haagse Hogeschool
  3. Annelise van Kessel & Margit Meijer, HAN

Annelise en Margit schreven eerder al een artikel voor het NTVD over dit onderwerp.