Lees verder

Binnen PROMISS (PRevention Of Malnutrition In Senior Subjects in the EU) worden voedings- en lichaamsbewegingsstrategieën en voedingsmiddelen ontwikkeld en getest op effectiviteit om eiwit- en energie-ondervoeding bij thuiswonende ouderen te voorkomen en de kans op gezond ouder worden te vergroten. Inzicht in de oorzaak van ondervoeding en factoren die daarop van invloed zijn – zoals voeding en lichaamsbeweging – vormen de basis voor de ontwikkeling van optimale, duurzame en wetenschappelijk onderbouwde voedings- en lichaamsbewegingsstrategieën. Bestaande gegevens van verouderingscohorten en nationale voedingsenquêtes uit Europa, Canada en Amerika worden daarvoor gecombineerd met nieuwe gegevens van korte- en langetermijninterventiestudies bij thuiswonende ouderen. Er wordt onderzoek gedaan naar onder andere voedingsinname, voedingspatronen en klinische uitkomstmaten, bewegen en sedentair gedrag, en het microbioom van mond en darm. Om te komen tot evidence based voeding- en bewegingsstrategieën, worden attitudes en voorkeuren van ouderen in relatie tot deze strategieën onderzocht, evenals de haalbaarheid en impact van deze strategieën en de (kosten)effectiviteit ervan. PROMISS levert daarnaast voedingsconcepten en -middelen, evenals geavanceerde technologie om de naleving van deze strategieën te ondersteunen en stimuleren. In nauwe samenwerking met belanghebbenden zal PROMISS deze strategieën vertalen naar praktische aanbevelingen.

 

Relevantie voor de diëtist

De resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek kunnen bijdragen aan het geven van gericht en wetenschappelijk onderbouwd voedings- en beweegadvies voor thuiswonende ouderen met een verhoogd risico op ondervoeding. De ontwikkelde voedingsmiddelen kunnen door diëtisten in hun advies aan ouderen worden betrokken.

De uitkomsten van het langetermijninterventieonderzoek worden eind december 2020 verwacht.

Contact: Rachel van der Pols, VU Amsterdam

promiss.po@vu.nl

www.promiss-vu.eu