Lees verder

TrEat heeft als doel de stapsgewijze ontwikkeling van een multidisciplinaire interventie die zelfstandig wonende mensen met dementie en mantelzorgers moet helpen bij het behouden van een goed voedingspatroon en het voorkomen van ondervoeding. Het onderzoek gebruikt het stappenplan van de Medical Research Council (MRC Framework) voor de ontwikkeling en evaluatie van complexe gezondheidsinterventies. De eerste anderhalf tot twee jaar van het project zijn gericht op het ontwikkelen van een theoretische onderbouwing en een raamwerk voor de interventie. De laatste twee jaar van het project worden pilotstudies uitgevoerd naar de haalbaarheid en potentiële effectiviteit van de ontwikkelde interventie. In het project wordt onderzocht welke uitkomsten het geschiktst en het beste meetbaar zijn voor het evalueren van de nieuwe interventie. Vooraf zijn daarom geen eindpunten vastgesteld. Tijdens het gehele project wordt intensief samengewerkt met diëtisten, ergotherapeuten, thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen in de regio’s Ede en Nijmegen.

 

Relevantie voor de diëtist

Deze multidisciplinaire interventie/richtlijn biedt de diëtist (en andere zorgverleners) ondersteuning bij de diagnostisering, behandeling en evaluatie van voedingsproblemen bij zelfstandig wonende mensen met dementie.

Het project duurt vier jaar en is gestart op 1 januari 2018.

 

Contact: Emmelyne Vasse, Stuurgroep Ondervoeding

Bekijk hier de website van het project