Lees verder

 

Ouderen consumeren onvoldoende eiwitten tijdens en na ziekenhuisopname, met als gevolg fysieke beperkingen, lagere kwaliteit van leven en hogere zorgkosten. Hoe kan de diëtistische zorg worden geïntensiveerd om een optimale eiwitinname bij ouderen te bereiken? Dit wordt onderzocht bij ondervoede ouderen op de afdelingen geriatrie, interne geneeskunde, gastro-enterologie of cardiologie. Het onderzoek start met een inventarisatie van het huidige zorgpad door het organiseren van focusgroepen voor diëtisten, fysiotherapeuten en patiënten. Op basis van deze gegevens wordt het diëtistisch handelen geoptimaliseerd om een adequate eiwitinname in het ziekenhuis en drie maanden na ontslag te realiseren. Daarbij is aandacht voor optimale multidisciplinaire samenwerking en communicatie, een behandelplan afgestemd op de patiënt, en monitoring van de eiwitinname. De geïntensiveerde zorg wordt onderzocht in een gerandomiseerd gecontroleerd multicenter onderzoek middels een stepped wedge design (een speciale vorm van gerandomiseerd onderzoek waarbij de interventie op groepsniveau getrapt wordt geïmplementeerd). Het beoogde einddoel is een optimaal functionerend zorgpad dat leidt tot goede eiwitinname en fysiek functioneren van ondervoede ouderen.

 

Relevantie voor de diëtist

Het doel is de ontwikkeling van een zorgpad intensieve diëtetiek en een voeding- en beweegapplicatie. Het zorgpad kan in elk ziekenhuis en in de eerste lijn worden ingezet.

De resultaten worden eind 2021 verwacht.

Contact: Juul Verstappen en Carliene van Dronkelaar, Hogeschool van Amsterdam

Bekijk hier de website van het project