Lees verder
Minister Bruno Bruins heeft vandaag de bestuurlijke afspraken voor de paramedische zorg getekend met de fysio-, ergo-, oefen- en huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten, patiënten en zorgverzekeraars.

Juiste zorg op de juist plek  –  De patiënt centraal  –  Investeren in kwaliteit  –  Samen beslissen

Dat zijn belangrijke pijlers van deze  bestuurlijke afspraken.

Minister Bruins: “De paramedische zorgsector speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van ziekte en de behandeling van klachten. Uitgangspunt is: zorgen dat mensen kunnen functioneren in het dagelijks leven. Door gevolgen van ziekte te beperken, en het welzijn te verbeteren. Vaak zit er wel een diëtist, fysiotherapeut of logopedist in de buurt; dicht bij huis en laagdrempelig die hier een bijdrage aan kan leveren”. Het functioneren van de patiënt staat centraal.

‘De juiste zorg op de juiste plek’ is de rode draad door alle (vorig jaar) gesloten hoofdlijnakkoorden. Met de afspraken zetten alle partijen in op het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dit doen ze door te investeren in onderzoek en het ontwikkelen van richtlijnen. Ook zal de organisatiegraad worden verbeterd waardoor paramedici beter zichtbaar en aanspreekbaar zijn in de regio. Het terugdringen van administratieve lasten blijft aandacht vragen en de behandelindex fysiotherapie wordt verder doorontwikkeld.

Er wordt een gezamenlijk kostenonderzoek uitgevoerd, gericht op een kostprijsonderzoek in combinatie met een onderzoek naar de betaalbaarheid van de zorg. Dit zal inzicht bieden voor de afzonderlijke beroepsgroepen. Informatie voor patiënten over beschikbaarheid, prijs en kwaliteit van de zorg en de ervaringen van andere patiënten zal worden verbeterd. Ook wordt ingezet op Samen Beslissen waarbij patiënt en zorgverlener samen kijken welke zorg het beste past.

Voor de uitvoering van de afspraken is in totaal €15 miljoen beschikbaar gesteld over een periode van 4 jaar (2019-2022).

De bestuurlijke afspraken paramedische zorg zijn gemaakt door Minister Bruins, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Ergotherapie Nederland (EN), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF), Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN).