Lees verder

Op Voedingenkankerinfo.nl vind je de Advieswijzer, een hulpmiddel voor met name de oncologieverpleegkundige om patiënten goed advies te geven over voeding bij kanker.

Na het navragen van de gewichtsverandering en de klachten bij de patiënt, krijgt de oncologieverpleegkundige, op verpleegkundigen gerichte achtergrondinformatie. Daarin staan ook interventies die niet direct op voedingsgebied liggen, zoals: ‘wijs op het belang van een goede mondhygiëne’. Verder verschijnt er een document met praktische tips, wat de verpleegkundige aan de patiënt kan meegeven. Indien nodig wordt geadviseerd door te verwijzen naar een diëtist.