1 – Voorblad

  • Aanvrager(s)
  • Adresgegevens

2 – Achtergrond en aanzet tot onderzoek / Probleemschets (max. 500 woorden)

Geef hier aan hoe je tot je onderzoeksvraag bent gekomen en de omschrijving van het probleem (probleemschets).

3 – Doel van het onderzoek (max. 300 woorden)

Ga hier in op het doel dat je voor ogen hebt met je onderzoek. Probeer zo concreet mogelijk te zijn.

4 – Onderzoeksvragen (max. 300 woorden)

Verdeel de onderzoeksvragen in in de centrale vraag (hoofdvraag) en de daarop aansluitende en complementerende deelvragen.

5 – Onderzoeksaanpak (max. 1000 woorden)

Wat is het plan van aanpak? Welke methoden van onderzoek worden gebruikt? Kwalitatief of kwantitatief? Maar ook, hoe lang zal het traject duren? Welke middelen en analysemethoden worden gebruikt bij het beantwoorden van je onderzoeksvragen en hoe groot moet de te onderzoeken groep zijn?

6 – Planning

7 – Eindproduct(en)

9 – Consortium (max. 500 woorden)

Beschrijving van de groep onderzoekers. Waarom is juist deze onderzoeksgroep geschikt om het voorgestelde onderzoek uit te voeren?

8 – Begroting