53 items
shutterstock_123013060-650x300
01:21:54

Proefschriften door diëtisten

De eerste diëtisten die promoveerden waren dr.ir. Theodora van Schaik in 1961 en prof.dr.ir. Wija van…

Judith Neter
01:18

Voedselpakketten van de Voedselbank voldoen niet aan Nederlandse voedingsrichtlijnen

Uit het promotieonderzoek van Judith Neter blijkt dat ruim 70% van de voedselbankklanten aangeeft niet voldoende…

dr. ir. Judith Neter

Merel van Veen
05:01

Voeding & leefstijl tijdens en na behandeling kanker

Mensen die na de behandeling van dikkedarmkanker gezonder eten en meer bewegen, ervaren een betere kwaliteit…

dr. ir. Merel van Veen

Cover proefschrift Bas Agricola. kleinerjpg
00:59

Feedbackgesprekken: balans in docent-student-interactie

In het hoger onderwijs hebben studenten als onderdeel van hun leerproces veel interactie met hun docent.…

dr. Bas Agricola

Dorijn Hertroijs
00:36

Patiënt profielen voor passende zorg bij type 2 diabetes

Geen enkele patiënt met diabetes type 2 is hetzelfde. Daarom is het belangrijk dat de zorg…

dr. Dorijn Hertroijs

Martine Sealy
01:16

Multidimensionale aanpak in de diagnostiek van ondervoeding

Martine Sealy promoveert op 10 april 2019 in Groningen.

dr. Martine Sealy

Else Mariette van Heijningen
00:32

Surveillance van adenoompatiënten

Op 19 december 2019 promoveerde Else-Mariette van Heijningen aan de Erasmus universiteit in Rotterdam.

dr. Else-Mariette van Heijningen

Hanny Bruins
01:43

Vertraagde verteerbaarheid van zetmeel in voedingsmiddelen

Wereldwijd neemt het aantal mensen met metabole aandoeningen, zoals diabetes mellitus type 2 (T2DM), snel toe.…

dr. Hanny Boers-de Bruijn

Imre kouw
02:00

Eiwit en inspanning stimuleren nachtelijke spieropbouw

Eiwitrijke voeding in combinatie met fysieke inspanning voor het slapen gaan, kan voorkomen dat patiënten spiermassa…

dr.ir. Imre Kouw

cover proefschrift
02:04

Ondervoeding bij ziekte eerder herkennen

Een substantieel deel van de patiënten die vaatchirurgie zullen ondergaan, of revalideren in verband met de…

dr. Lies ter Beek

Kirsten Berk
01:24

Gewichtsverlies en DM2

Kirsten Berk is diëtist-onderzoeker bij het Erasmus MC. Ze promoveerde op het onderwerp gewichtsverlies en behoud…

dr. Kirsten Berk

Sarah Koning
01:23

Diabetes gravidarum: diagnose en uitkomsten

Sarah Koning is diëtist-gezondheidswetenschapper bij het UMCG. Zij onderzocht in haar proefschrift de nationale richtlijn voor…

dr. Sarah Koning

Elen Huisman
01:18

Ondervoeding en leverziekte

Ellen Huisman is biomedisch wetenschapper en diëtist. Ze heeft een diëtistenpraktijk en is gespecialiseerd in non…

dr. Ellen Huisman

Irene IJma
01:27

Ook zonder gewichtsverlies: interventie

Naast gewichtsafname komt ook ongewenste gewichtstoename regelmatig voor bij de behandeling van kanker. Meestal betekent dat…

dr. Irene IJpma

Esmee Reijniersejpg
01:20

Muscle matters: kennis over sarcopenie

Sarcopenie is een veel gebruikte term, maar overeenstemming over de criteria voor de diagnose ontbreekt. Sommige…

dr. Esmee Reijnierse

Floris Wardenaar
01:17

Voedingsinname en supplementgebruik bij sporters

Veel topsporters in Nederland hebben minder voedingsstoffen in hun basisvoeding dan aanbevolen. Zij zouden betere voedingskeuzes…

dr.ir. Floris Wardenaar

Coosje Dijkstra
01:15

Ouderen met een lagere opleiding en inkomen eten minder groente, fruit en vis

Er zijn aanzienlijke sociaaleconomische verschillen in het behalen van de groente-, fruit- en visrichtlijn onder Nederlandse…

dr.ir. Coosje Dijkstra

Blauwhoff
01:15

Diagnose en gevolgen van kankercachexie

Diëtist­-onderzoeker Susanne Blauwhoff­-Buskermolen (VUmc) onderzocht in de afgelopen jaren de diagnostiek en gevolgen van kankercachexie bij…

dr. Susanne Blauwhoff­-Buskermolen

Ilse Reinders
01:05

Lichaamssamenstelling en gezond oud worden

Op 4 juli promoveerde Ilse Reinders aan de Vrije Universiteit op haar proefschrift Role of muscle and…

dr. Ilse Reinders

Saskia van den Berg
01:11

Overgewicht: inname, omgeving en genetische factoren

Op 19 mei verdedigde Saskia van den Berg aan de Universiteit Utrecht haar proefschrift Diet and…

dr. Saskia van den Berg

Karin Ipema
01:33

Nachtelijke dialyse: betere voedingsinname

Ondervoeding is een veelvoorkomend probleem bij hemodialysepatiënten, en dit is een voorspeller van ziekte en overlijden.…

dr. Karin Ipema

Geerke Duijzer
01:10

De SLIMMER-studie

Op 19 februari promoveerde Geerke Duijzer aan Wageningen Universiteit. De titel van haar proefschrift : Type…

dr. Geerke Duijzer

Ageeth Hofsteenge
01:54

Groepsprogramma Go4it succesvol voor obese tieners

Tieners met obesitas vallen meer af als zij deelnemen aan het groepsprogramma Go4it dan wanneer zij…

dr.ir. Ageeth Hofsteenge

Nicolette Wierdsma
01:33

Diagnostiek van maldigestie en malabsorptie

Met nieuwe, bruikbare testen kan er sneller en beter inzicht worden verkregen in de darmfunctie van…

dr.ir. Nicolette Wierdsma

Jacqueline Langius
01:49

Ondervoeding bij hoofd-halskanker eerder herkennen

Hoofd-halskanker is de zevende meest voorkomende kanker wereldwijd. Patiënten met kanker in het mond- en slikgebied…

dr. Jacqueline Langius

Willy Wooestenenk
01:08

Voedingsadviezen bij taaislijmziekte aangepast aan langere levensverwachting

De levensverwachting van patiënten met cystic fibrosis (CF) is de afgelopen decennia sterk verbeterd. Willie Woestenenk…

dr. Willie Woestenenk

Karen Freijer
02:41

Nutrition economics: kosten en besparingen bij ondervoeding

‘Iedere dag sterft minstens één Nederlander aan ondervoeding’ kopte de NRC onlangs naar aanleiding van een…

dr. Karen Freijer

Liesbeth Haverkortjpg
01:22

Nutritional assessment bij buikchirurgie patiënten

De studies laten zien dat er sprake was van ondervoeding bij 6% van de totale poliklinische…

dr. Liesbeth Haverkort

Manon van de berg
00:52

Optimaliseren van de dieetadvisering van patiënten met tumoren in het hoofd-halsgebied

Patiënten met tumoren in het hoofd-halsgebied hebben veel problemen met voedselinname tijdens en na de behandeling.…

dr. Manon van den Berg

Barbara van der Meij
02:40

Patiënten met kanker kunnen baat hebben bij visolie

Patiënten met kanker vallen vaak onbedoeld af, waardoor ze zich zwakker voelen en een hoger risico…

dr. ir. Barbara van der Meij

Caroline Wyers
00:36

(kosten)effectiviteit van voedingsinterventie na een gebroken heup

De bevindingen in dit proefschrift geven aan dat voedingsinname en gewicht drie maanden na de heupfractuur…

dr. Caroline Wyers

Jose Breedveld
00:06

Bepalende factoren voor implementatie van voedingsinterventie bij ouderen met heupfractuur

  Jose Breedveld-Peters. Factors influencing implementation of nutritional intervention in elderly subjects after hip fracture. Proefschrift…

dr. Jose Breedveld - Peters

Floor Neelemaat
01:22

(kosten)effectiviteit van behandeling van ondervoeding bij ouderen

Met de vergrijzing neemt het aantal uitdagingen binnen de gezondheidszorg toe. Ondervoeding is één van die…

dr.ir. Floor Neelemaat

Hanna Zijlstra
01:06

Sombere mensen vallen na maagbandoperatie het meeste af 

Somber gestemde mensen vallen na een maagbandoperatie voor overgewicht meer af dan minder somber gestemde mensen.…

dr. Hanna Zijlstra

Lenny van Venrooij
00:58

De impact van ondervoeding na chirurgie

Ondervoeding bij ziekte komt relatief vaak voor bij hartchirurgische patiënten en is geassocieerd met het vaker voorkomen…

dr. Lenny van Venrooij

Harriet Jager
01:33

Veel patiënten met hoofd-halskanker zijn ondervoed

Ondervoeding is een veelvoorkomend probleem bij hoofd-halskankerpatiënten. Meerdere factoren kunnen deze ondervoeding bij hen veroorzaken. Klachten…

dr. Harriët Jager - Wittenaar

Sandra Beijer
00:59

ATP infusies in de pallliatieve zorg

De algemene conclusies van dit proefschrift zijn: In deze populatie van patiënten met kanker in een…

dr. Sandra Beijer

Laura Bouwman
08:06

Geïndividualiseerd voedingsadvies

Het blijkt dat veel consumenten hun eetgedrag wel willen veranderen, maar het lastig vinden om dit…

dr.ir. Laura Bouwman

Joanne Olieman
01:03

Short bowel syndroom bij kinderen

Joanne Olieman is kinderdiëtist in het Erasmus MC. Ze promoveerde in 2009 op het onderwerp darmfalen…

dr. Joanne Olieman

Gerdien Ligthart
01:14

De metabole weg van glutamine, arginine en citruline

Gerdien Ligthart-Melis promoveerde cum laude aan de Vrije Universiteit van Amsterdam met haar onderzoek naar de metabole relatie…

dr. Gerdien Ligthart - Melis

Erica Hopman
02:09

Glutenvrij dieet in Nederland

Erica Hopman is dietist in het LUMC, gespecialiseerd in de behandeling van coeliakie. Ze promoveerde in…

dr. Erica Hopman

Mary Nicolau
01:33

Eetgewoonten moeilijk te veranderen

Mensen kunnen hun eetgewoonten minder snel veranderen dan verwacht. De invloed van culturele, sociale, economische en…

dr. Mary Nicolaou

Berber Vlieg
02:24

Dubbelblind placebo-gecontroleerde Voedselprovocaties

Bijna de helft van kinderen met een vermeende voedselallergie die een dubbelblinde test doen, blijkt geen…

dr. Berber Vlieg

Jose Maessen
01:20

ERAS onderzocht

In 2001 werd de “Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) ” groep opgericht, een samenwerkingsverband tussen vijf universitaire/gespecialiseerde…

dr. Jose Maessen

Greet van Rijn
02:26

Voedingsbehandeling bij PKU

Greet van Rijn is diëtist Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)/Beatrix Kinderziekenhuis en is gespecialiseerd in de…

dr. Greet van Rijn

Elke Naumann
00:16

Functionele voedingsmiddelen on cardiovasculair risico te verminderen

In dit proefschrift staan drie humane interventiestudies en een meta-analyse naar effecten op risicofactoren van hart-…

dr. Elke Naumann

Hinke Kruizenga
01:42

Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in het ziekenhuis

Door gebruik van de SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionnaire) verbetert de herkenning en behandeling van ondervoeding…

Hinke Kruizenga

Jolein Iestra
00:51

Prognose, bewijs en prioriteiten in de diëtistische praktijk

De centrale vraag in deze dissertatie is: welke informatie, kennis en waarden zijn van belang om…

dr. Jolein Iestra

Marja Vermeeren
00:03

Voedingsbehandeling bij COPD

  Marja Vermeeren. Dietary management in COPD. Proefschrift Universiteit vanMaastricht, 10 november 2004.

dr. Marja Vermeeren

Marian de van der Schueren
00:13

Ondervoeding bij patiënten met hoofdhalskanker

Marian de van der Schueren deed in de periode van 1996 tot 2000 onderzoek naar ondervoeding…

prof. dr. Marian de van der Schueren

Marjo Campman
01:12

Diabeteszorg in zorggroepen beter na feedback en benchmark

Feedback en benchmark kunnen helpen het diabetesbeleid bij zorggroepen te verbeteren. In poliklinieken zijn daarvoor andere…

dr. Marjo Campmans-Kuijpers

Jeanne de Vries
01:04

Het meten van de inname van flavonoïden en vetzuren

De studies over de inneming van voedingsstoffen beschreven in dit proefschrift tonen aan dat biologische merkers voor…

dr. Jeanne de Vries

Wija van Staveren
00:14

De validiteit en reproduceerbaarheid van voedingsinname meting

Professor Wija van Staveren deed in de tachtiger jaren echt diëtistisch onderzoek naar de betrouwbaarheid van…

prof.dr. Wija van Staveren

THeodora van Schaik
04:24

Voedingstoestand en gezondheidstoestand van schoolgaande kinderen

Theodora van Schaik promoveerde in 1961 als eerste Nederlandse diëtist op het onderwerp de betekenis van…

dr.ir. Theodora van Schaik

shutterstock_123013060-650x300
01:21:54

Proefschriften door diëtisten

De eerste diëtisten die promoveerden waren dr.ir. Theodora van Schaik in 1961 en prof.dr.ir. Wija van…

Judith Neter
01:18

Voedselpakketten van de Voedselbank voldoen niet aan Nederlandse voedingsrichtlijnen

Uit het promotieonderzoek van Judith Neter blijkt dat ruim 70% van de voedselbankklanten aangeeft niet voldoende…

dr. ir. Judith Neter

Merel van Veen
05:01

Voeding & leefstijl tijdens en na behandeling kanker

Mensen die na de behandeling van dikkedarmkanker gezonder eten en meer bewegen, ervaren een betere kwaliteit…

dr. ir. Merel van Veen

Cover proefschrift Bas Agricola. kleinerjpg
00:59

Feedbackgesprekken: balans in docent-student-interactie

In het hoger onderwijs hebben studenten als onderdeel van hun leerproces veel interactie met hun docent.…

dr. Bas Agricola

Dorijn Hertroijs
00:36

Patiënt profielen voor passende zorg bij type 2 diabetes

Geen enkele patiënt met diabetes type 2 is hetzelfde. Daarom is het belangrijk dat de zorg…

dr. Dorijn Hertroijs

Martine Sealy
01:16

Multidimensionale aanpak in de diagnostiek van ondervoeding

Martine Sealy promoveert op 10 april 2019 in Groningen.

dr. Martine Sealy

Else Mariette van Heijningen
00:32

Surveillance van adenoompatiënten

Op 19 december 2019 promoveerde Else-Mariette van Heijningen aan de Erasmus universiteit in Rotterdam.

dr. Else-Mariette van Heijningen

Hanny Bruins
01:43

Vertraagde verteerbaarheid van zetmeel in voedingsmiddelen

Wereldwijd neemt het aantal mensen met metabole aandoeningen, zoals diabetes mellitus type 2 (T2DM), snel toe.…

dr. Hanny Boers-de Bruijn

Imre kouw
02:00

Eiwit en inspanning stimuleren nachtelijke spieropbouw

Eiwitrijke voeding in combinatie met fysieke inspanning voor het slapen gaan, kan voorkomen dat patiënten spiermassa…

dr.ir. Imre Kouw

cover proefschrift
02:04

Ondervoeding bij ziekte eerder herkennen

Een substantieel deel van de patiënten die vaatchirurgie zullen ondergaan, of revalideren in verband met de…

dr. Lies ter Beek

Kirsten Berk
01:24

Gewichtsverlies en DM2

Kirsten Berk is diëtist-onderzoeker bij het Erasmus MC. Ze promoveerde op het onderwerp gewichtsverlies en behoud…

dr. Kirsten Berk

Sarah Koning
01:23

Diabetes gravidarum: diagnose en uitkomsten

Sarah Koning is diëtist-gezondheidswetenschapper bij het UMCG. Zij onderzocht in haar proefschrift de nationale richtlijn voor…

dr. Sarah Koning

Elen Huisman
01:18

Ondervoeding en leverziekte

Ellen Huisman is biomedisch wetenschapper en diëtist. Ze heeft een diëtistenpraktijk en is gespecialiseerd in non…

dr. Ellen Huisman

Irene IJma
01:27

Ook zonder gewichtsverlies: interventie

Naast gewichtsafname komt ook ongewenste gewichtstoename regelmatig voor bij de behandeling van kanker. Meestal betekent dat…

dr. Irene IJpma

Esmee Reijniersejpg
01:20

Muscle matters: kennis over sarcopenie

Sarcopenie is een veel gebruikte term, maar overeenstemming over de criteria voor de diagnose ontbreekt. Sommige…

dr. Esmee Reijnierse

Floris Wardenaar
01:17

Voedingsinname en supplementgebruik bij sporters

Veel topsporters in Nederland hebben minder voedingsstoffen in hun basisvoeding dan aanbevolen. Zij zouden betere voedingskeuzes…

dr.ir. Floris Wardenaar

Coosje Dijkstra
01:15

Ouderen met een lagere opleiding en inkomen eten minder groente, fruit en vis

Er zijn aanzienlijke sociaaleconomische verschillen in het behalen van de groente-, fruit- en visrichtlijn onder Nederlandse…

dr.ir. Coosje Dijkstra

Blauwhoff
01:15

Diagnose en gevolgen van kankercachexie

Diëtist­-onderzoeker Susanne Blauwhoff­-Buskermolen (VUmc) onderzocht in de afgelopen jaren de diagnostiek en gevolgen van kankercachexie bij…

dr. Susanne Blauwhoff­-Buskermolen

Ilse Reinders
01:05

Lichaamssamenstelling en gezond oud worden

Op 4 juli promoveerde Ilse Reinders aan de Vrije Universiteit op haar proefschrift Role of muscle and…

dr. Ilse Reinders

Saskia van den Berg
01:11

Overgewicht: inname, omgeving en genetische factoren

Op 19 mei verdedigde Saskia van den Berg aan de Universiteit Utrecht haar proefschrift Diet and…

dr. Saskia van den Berg

Karin Ipema
01:33

Nachtelijke dialyse: betere voedingsinname

Ondervoeding is een veelvoorkomend probleem bij hemodialysepatiënten, en dit is een voorspeller van ziekte en overlijden.…

dr. Karin Ipema

Geerke Duijzer
01:10

De SLIMMER-studie

Op 19 februari promoveerde Geerke Duijzer aan Wageningen Universiteit. De titel van haar proefschrift : Type…

dr. Geerke Duijzer

Ageeth Hofsteenge
01:54

Groepsprogramma Go4it succesvol voor obese tieners

Tieners met obesitas vallen meer af als zij deelnemen aan het groepsprogramma Go4it dan wanneer zij…

dr.ir. Ageeth Hofsteenge

Nicolette Wierdsma
01:33

Diagnostiek van maldigestie en malabsorptie

Met nieuwe, bruikbare testen kan er sneller en beter inzicht worden verkregen in de darmfunctie van…

dr.ir. Nicolette Wierdsma

Jacqueline Langius
01:49

Ondervoeding bij hoofd-halskanker eerder herkennen

Hoofd-halskanker is de zevende meest voorkomende kanker wereldwijd. Patiënten met kanker in het mond- en slikgebied…

dr. Jacqueline Langius

Willy Wooestenenk
01:08

Voedingsadviezen bij taaislijmziekte aangepast aan langere levensverwachting

De levensverwachting van patiënten met cystic fibrosis (CF) is de afgelopen decennia sterk verbeterd. Willie Woestenenk…

dr. Willie Woestenenk

Karen Freijer
02:41

Nutrition economics: kosten en besparingen bij ondervoeding

‘Iedere dag sterft minstens één Nederlander aan ondervoeding’ kopte de NRC onlangs naar aanleiding van een…

dr. Karen Freijer

Liesbeth Haverkortjpg
01:22

Nutritional assessment bij buikchirurgie patiënten

De studies laten zien dat er sprake was van ondervoeding bij 6% van de totale poliklinische…

dr. Liesbeth Haverkort

Manon van de berg
00:52

Optimaliseren van de dieetadvisering van patiënten met tumoren in het hoofd-halsgebied

Patiënten met tumoren in het hoofd-halsgebied hebben veel problemen met voedselinname tijdens en na de behandeling.…

dr. Manon van den Berg

Barbara van der Meij
02:40

Patiënten met kanker kunnen baat hebben bij visolie

Patiënten met kanker vallen vaak onbedoeld af, waardoor ze zich zwakker voelen en een hoger risico…

dr. ir. Barbara van der Meij

Caroline Wyers
00:36

(kosten)effectiviteit van voedingsinterventie na een gebroken heup

De bevindingen in dit proefschrift geven aan dat voedingsinname en gewicht drie maanden na de heupfractuur…

dr. Caroline Wyers

Jose Breedveld
00:06

Bepalende factoren voor implementatie van voedingsinterventie bij ouderen met heupfractuur

  Jose Breedveld-Peters. Factors influencing implementation of nutritional intervention in elderly subjects after hip fracture. Proefschrift…

dr. Jose Breedveld - Peters

Floor Neelemaat
01:22

(kosten)effectiviteit van behandeling van ondervoeding bij ouderen

Met de vergrijzing neemt het aantal uitdagingen binnen de gezondheidszorg toe. Ondervoeding is één van die…

dr.ir. Floor Neelemaat

Hanna Zijlstra
01:06

Sombere mensen vallen na maagbandoperatie het meeste af 

Somber gestemde mensen vallen na een maagbandoperatie voor overgewicht meer af dan minder somber gestemde mensen.…

dr. Hanna Zijlstra

Lenny van Venrooij
00:58

De impact van ondervoeding na chirurgie

Ondervoeding bij ziekte komt relatief vaak voor bij hartchirurgische patiënten en is geassocieerd met het vaker voorkomen…

dr. Lenny van Venrooij

Harriet Jager
01:33

Veel patiënten met hoofd-halskanker zijn ondervoed

Ondervoeding is een veelvoorkomend probleem bij hoofd-halskankerpatiënten. Meerdere factoren kunnen deze ondervoeding bij hen veroorzaken. Klachten…

dr. Harriët Jager - Wittenaar

Sandra Beijer
00:59

ATP infusies in de pallliatieve zorg

De algemene conclusies van dit proefschrift zijn: In deze populatie van patiënten met kanker in een…

dr. Sandra Beijer

Laura Bouwman
08:06

Geïndividualiseerd voedingsadvies

Het blijkt dat veel consumenten hun eetgedrag wel willen veranderen, maar het lastig vinden om dit…

dr.ir. Laura Bouwman

Joanne Olieman
01:03

Short bowel syndroom bij kinderen

Joanne Olieman is kinderdiëtist in het Erasmus MC. Ze promoveerde in 2009 op het onderwerp darmfalen…

dr. Joanne Olieman

Gerdien Ligthart
01:14

De metabole weg van glutamine, arginine en citruline

Gerdien Ligthart-Melis promoveerde cum laude aan de Vrije Universiteit van Amsterdam met haar onderzoek naar de metabole relatie…

dr. Gerdien Ligthart - Melis

Erica Hopman
02:09

Glutenvrij dieet in Nederland

Erica Hopman is dietist in het LUMC, gespecialiseerd in de behandeling van coeliakie. Ze promoveerde in…

dr. Erica Hopman

Mary Nicolau
01:33

Eetgewoonten moeilijk te veranderen

Mensen kunnen hun eetgewoonten minder snel veranderen dan verwacht. De invloed van culturele, sociale, economische en…

dr. Mary Nicolaou

Berber Vlieg
02:24

Dubbelblind placebo-gecontroleerde Voedselprovocaties

Bijna de helft van kinderen met een vermeende voedselallergie die een dubbelblinde test doen, blijkt geen…

dr. Berber Vlieg

Jose Maessen
01:20

ERAS onderzocht

In 2001 werd de “Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) ” groep opgericht, een samenwerkingsverband tussen vijf universitaire/gespecialiseerde…

dr. Jose Maessen

Greet van Rijn
02:26

Voedingsbehandeling bij PKU

Greet van Rijn is diëtist Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)/Beatrix Kinderziekenhuis en is gespecialiseerd in de…

dr. Greet van Rijn

Elke Naumann
00:16

Functionele voedingsmiddelen on cardiovasculair risico te verminderen

In dit proefschrift staan drie humane interventiestudies en een meta-analyse naar effecten op risicofactoren van hart-…

dr. Elke Naumann

Hinke Kruizenga
01:42

Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in het ziekenhuis

Door gebruik van de SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionnaire) verbetert de herkenning en behandeling van ondervoeding…

Hinke Kruizenga

Jolein Iestra
00:51

Prognose, bewijs en prioriteiten in de diëtistische praktijk

De centrale vraag in deze dissertatie is: welke informatie, kennis en waarden zijn van belang om…

dr. Jolein Iestra

Marja Vermeeren
00:03

Voedingsbehandeling bij COPD

  Marja Vermeeren. Dietary management in COPD. Proefschrift Universiteit vanMaastricht, 10 november 2004.

dr. Marja Vermeeren

Marian de van der Schueren
00:13

Ondervoeding bij patiënten met hoofdhalskanker

Marian de van der Schueren deed in de periode van 1996 tot 2000 onderzoek naar ondervoeding…

prof. dr. Marian de van der Schueren

Marjo Campman
01:12

Diabeteszorg in zorggroepen beter na feedback en benchmark

Feedback en benchmark kunnen helpen het diabetesbeleid bij zorggroepen te verbeteren. In poliklinieken zijn daarvoor andere…

dr. Marjo Campmans-Kuijpers

Jeanne de Vries
01:04

Het meten van de inname van flavonoïden en vetzuren

De studies over de inneming van voedingsstoffen beschreven in dit proefschrift tonen aan dat biologische merkers voor…

dr. Jeanne de Vries

Wija van Staveren
00:14

De validiteit en reproduceerbaarheid van voedingsinname meting

Professor Wija van Staveren deed in de tachtiger jaren echt diëtistisch onderzoek naar de betrouwbaarheid van…

prof.dr. Wija van Staveren

THeodora van Schaik
04:24

Voedingstoestand en gezondheidstoestand van schoolgaande kinderen

Theodora van Schaik promoveerde in 1961 als eerste Nederlandse diëtist op het onderwerp de betekenis van…

dr.ir. Theodora van Schaik