Lees verder

Weinig professionals weten dat ouderdomsklachten vaak wel twintig tot dertig jaar eerder ontstaan bij mensen met een beperking. Het gaat daarbij vooral om mensen bij wie de beperking aangeboren is of op jonge leeftijd is ontstaan. Bovendien kunnen zich nieuwe klachten ontwikkelen bovenop de bestaande beperking.

In het boekje Dit is wie ik ben – Ouder worden met een lichamelijke beperking beschrijven Maria Hornman, Dr. Sander Hilberink en dr. Wilma van der Slot op een heldere manier welke problemen zich kunnen voordoen. Ook geven ze aan hoe mensen zich kunnen aanpassen aan de veranderingen in hun leven, met een positief effect op de kwaliteit van leven. Verder staan er enkele ervaringsverhalen in van mensen met cerebrale parese, dwarslaesie en spina bifida. Het boekje is voor drie euro verkrijgbaar via de webshop van BOSK (Bond Ouders Spastische Kinderen).