Lees verder
Ellen Huisman is biomedisch wetenschapper en diëtist. Ze heeft een diëtistenpraktijk en is gespecialiseerd in non alcoholic fatty liver disease. In september promoveerde ze met een onderzoek naar de voedingsstatus en het behoud daarvan bij patiënten met leverziekten.
dr. Ellen Huisman

Andere criteria

De algemene terminologie en criteria voor ondervoeding zijn niet van toepassing op deze patiëntengroep, aangezien er vaak sprake is van een te hoog gewicht. Bruikbare maten zijn handknijpkracht, middel-heupratio en BMI (gecorrigeerd voor vochtretentie). In een onderzoekssetting zijn CT- en MRI-scankleuring ook bruikbaar. Handknijpkracht was een onafhankelijke voorspeller van complicaties bij patiënten met levercirrose. Patiënten met een lage handknijpkracht hadden een lagere kwaliteit van leven. Afname van knijpkracht ging gepaard met verschuiving van inname van eiwit naar koolhydraten.

Preventie effectief

Huisman voerde een gerandomiseerd onderzoek uit met een interventiegroep (n=26) die een preventieve voedingsbehandeling kreeg, bestaande uit een geïndividualiseerde behandeling door de diëtist en drinkvoeding voor het slapen (20 g eiwit, 300 kcal). De controlegroep (n=26) ontving alleen diëtistische behandeling bij meer dan 5% gewichtsverlies. Dit onderzoek levert de proof of concept dat preventieve voedingsondersteuning de voedingstoestand in stand kan houden, de spijsverteringsklachten en verlies aan arbeidsproductiviteit vermindert en de kwaliteit van leven verbetert. De gezondheidsrisico’s die geassocieerd zijn met ondervoeding zijn groot. Het voorkómen van een verslechtering van de voedingsstatus is effectiever dan het behandelen hiervan. Correcte en routinematige beoordeling van de voedingstoestand is cruciaal, evenals de ratio van inname van eiwit versus koolhydraten.

Ellen J. Huisman, Malnutrition in end stage liver disease, proefschrift Universiteit van Utrecht, 14 september 2017